OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ” ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ

334 | 2 กุมภาพันธ์ 2567
OKMD ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ” ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD จับมือกับพันธมิตร ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ นายปรีชา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ และนายวิทิต เติมผลบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ” เพื่อสร้างต้นแบบในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำองค์ความรู้ไปเป็นทุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “OKMD มีกระบวนการ มีเครื่องไม้เครื่องมือรูปแบบใหม่ที่จะช่วยพัฒนาจัดการองค์ความรู้  ซึ่งจะร่วมกับเครือข่ายที่ใช้พัฒนาองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์สำหรับเด็ก เยาวชน คนในท้องถิ่น เราจะทำให้ภารกิจนี้ของพวกเราสำเร็จเป็นงานสำคัญของบึงกาฬได้อีกงานหนึ่ง”“ผมเห็นว่า OKMD มีระบบที่ดีที่จะไปร่วมใช้ประโยชน์ขับเคลื่อนเป็นโมเดล ที่จะทำให้องค์ความรู้ของชุมชนได้พัฒนาไปใช้ประโยชน์กับคนจำนวนมาก ได้ช่วยเด็กนอกระบบ และองค์ความรู้จะตกทอดไปสู่คนรุ่นลูกหลาน ซึ่งสามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นระบบและเกิดความยั่งยืน ซึ่งความยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ความร่วมมือนี้จะพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่นเราที่จะพัฒนาคนและส่งองค์ความรู้ต่อไป” ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ“เราตระหนักตลอดว่าการขับเคลื่อนคนและท้องถิ่นนับเป็นเรื่องที่ดีที่ควรทำ เราจะพัฒนาอะไรก็ตามเราต้องร่วมมือกัน การที่พวกเราเห็นความสำคัญของการพัฒนาครั้งนี้ร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่ดี เราจะได้พัฒนาคนให้มีความรู้ เราเห็นความพยามยามของเขาแต่เขาขาดโอกาส เมื่อเขาได้โอกาสจากความร่วมมือของเราครั้งนี้ก็จะทำให้เขาได้พัฒนาตนเองไปได้ไกลขึ้น” นายปรีชา กุมภิโร นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ“เรามีความตั้งใจที่ต้องการให้เด็กทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับและผมเห็นว่าความตั้งใจของทุกคนสูงมาก เราจึงขอบคุณ OKMD ที่เข้ามาร่วมมือเอาเครื่องมือมาใช้มาร่วมกันพัฒนา ซึ่งจะส่งประโยชน์ให้เด็กนอกระบบได้เรียนรู้ความรู้จากท้องถิ่นตามที่เขาคุ้นเคยตามที่เขาสนใจด้วยการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่จะทำให้เขาได้มีความรู้” นายวิทิต เติมผลบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟการพัฒนาครั้งนี้จะมีการทำงานในรูปแบบของการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ (Process-driven) ที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถเกิดการ “ทำซ้ำ” กระบวนการเหล่านี้ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยการนำภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าด้วยความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพแบบครบวงจร (One-stop service) ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยใช้การบริหารจัดการความรู้เชิงรุก การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และการทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD ผนึกกำลัง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เตรียมผลักดัน Soft Power ดนตรี  เร่งสร้างหลักสูตร Upskill - Reskill เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่

OKMD ผนึกกำลัง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เตรียมผลักดัน Soft Power ดนตรี เร่งสร้างหลักสูตร Upskill - Reskill เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่

OKMD ร่วมกับ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อผลักดัน Soft Power ทางด้านดนตรี
เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เดินหน้าสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ” บน ถ.ราชดำเนิน ให้เป็น “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะของประเทศ” ภายในปี 2570
OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD จับมือ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ “ติดอาวุธการเรียนรู้สมัยใหม่” ให้กับประชาชน

OKMD ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนให้มี การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการองค์ความรู้แก่ประชาชน รองรับการเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ”
‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

‘ทวารัฐ’ ชี้ร้อนนี้ยังเดือดไม่สุด! ถ้าไม่อยากถึงจุดนั้นทำอย่างไร? ชูแก้ด้วยศาสตร์พระราชา

“ปัญหาโลกเดือด” เรื่องจริง ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องๆ และหากเราไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอ ผลกระทบจากโลกเดือดนี้จะเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราอย่างวิกฤติ และสาหัสขึ้นเรื่อยๆ

ข่าวและกิจกรรม