OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โอกาสและทางเลือกกับ 4 เวิร์คชอปงานคราฟท์ ตอบโจทย์คนไทย 4.0 ในการต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาไทย

583 | 27 พฤศจิกายน 2562
โอกาสและทางเลือกกับ 4 เวิร์คชอปงานคราฟท์ ตอบโจทย์คนไทย 4.0  ในการต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาไทย
หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยรู้ว่าต้นทุนของท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ  สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการเติมความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความแตกต่าง และนำมาต่อยอดสินค้าและบริการบนรากฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน
 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทและพันธกิจในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทาง ความคิดที่สร้างสรรค์ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศมานานกว่า 15 ปี
 
จากการจัดกิจกรรมบูรณาการและบริการความรู้สาธารณะ หรืองาน Knowledge in the (Museum’s)  park  โดย OKMD  ร่วมกับ มิวเซียมสยาม เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในทศวรรษที่ 21 ทั้งในเรื่องการพัฒนาตนเอง การส่งเสริมกิจกรรมตามความชอบ และการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ๆ ทั้งด้านร่างกาย สังคม และสติปัญญาอย่างครบวงจร อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มวัย ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่ทางวัฒนธรรม Cultural District Arts Festival 2019 ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ลานคนกบแดง มิวเซียมสยาม
  
พบว่ากระแสตอบรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผู้ใช้บริการของมิวเซียมสยาม และประชาชานทั่วไป ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงวัย โดยกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษคือ  “เวิร์คชอป” สอนทำกระเป๋าหนังไร้รอยเย็บ พับมาลัยกระดาษ สานพวงกุญแจปลาตะเพียนสาน ฉลุที่คั่นหนังสือหนังตะลุง ที่ OKMD ได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญมาสอนใหม่ในรูปลักษณ์ที่ร่วมสมัย น่าใช้ มีลักษณะเฉพาะที่เชื่อมความเป็นเมืองกับของท้องถิ่นไว้ด้วยกัน เช่น การเปลี่ยนวัสดุ การเสริมเทคนิคพิเศษ การสอนแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน
 
ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปส่วนมากยอมรับว่า ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้รับหรือทำมาก่อน อย่างเช่น การร้อยมาลัย ที่เปลี่ยนจากการใช้ดอกไม้สด เป็นการใช้กระดาษ แต่ยังคงใช้เทคนิคการร้อย การขึ้นรูปแบบดั้งเดิม ส่วนการทำกระเป๋าหนังไร้รอยเย็บ ก็มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน ใช้วัสดุอุปกรณ์น้อย สามารถทำได้ง่ายๆ และเป็นชิ้นงานที่สวยงาม ซึ่งยอมรับว่า งานคราฟท์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระดาษ หนัง ผ้า วัสดุเหลือใช้/รีไซเคิลต่างๆ ได้กลายเป็นเทรนด์ซึ่งเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน จึงมองเห็นโอกาสในการนำไปต่อยอดกับทักษะและความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ เช่น การเย็บปักถักร้อย การร้อยมาลัยสด การเลือกใช้สี การจัดองค์ประกอบ และนำมาสร้างได้ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยหลายคนคิดว่าจะเริ่มหันมาทำกระเป๋าหนังไว้ใช้เอง ไว้เป็นของขวัญ ไว้ฝากขายตามร้านทั่วไป หรือขายออนไลน์ และจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

   
 . 

โดยในปี 2563 OKMD จะยังคงคัดสรรความรู้และจัดกิจกรรมเวิร์คชอปสร้างทักษะเรื่องใหม่ๆ อาชีพใหม่ๆ มาให้บริการความรู้สาธารณะหรือ Knowledge in the park สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย  ให้ได้พบกับผู้รู้จริงที่หลากหลาย ได้สัมผัสและรับประสบการณ์ตรง พร้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้จริง เป็นแรงบันดาลใจให้ต่อยอดไปสู่อาชีพและรายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.okmd.or.th และภายในเว็บไซต์จะได้พบกับ
  •  Knowledge Box กล่องความรู้ที่รวบรวมคลิปเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และอาชีพใหม่ๆ ที่น่าสนใจและกำลังอยู่ในความต้องการของตลาด 
  • Knowledge Link แหล่งรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่น่าสนใจด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การประกอบธุรกิจและการลงทุน สุขภาพอนามัย ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
  • Knowledge Channel ที่ OKMD จัดทำขึ้นเพื่อจุดประกายความคิดคนรุ่นใหม่ โดยเปิดเวทีประกวดการจัดทำคลิปองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ภูมิปัญญาที่น่าสนใจ  ผ่านมุมมองใหม่ ให้กับผู้ชมได้รับรู้ สามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดได้ และนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทาง www.okmd.or.th ต่อไป

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อคัดกรองชุดข้อมูลองค์ความรู้ จัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยร่วมกัน เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ 
สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

สบร. จัดกิจกรรมประดับธงชาติไทยบริเวณสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ
ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

ประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 ในหัวข้อ "อาหาร"

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ซึ่งภารกิจหลักของ OKMD 

ข่าวและกิจกรรม