OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Element is not found

ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

รู้จัก Bitcoin
57
ต่อยอดไอเดียจากภูมิปัญญาท้องถิ่น | งานย้อมสีธรรมชาติ
124
5 แหล่งเรียนรู้สาธารณะน่าสนใจรอบโลก
984
ฟัง เรียน รู้ กับ 5 PODCAST น่าสนใจ
678
ปัจจัยสี่ | นวัตกรรม ธุรกิจ และการปรับตัวที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด19
1187
เรียนรู้จากที่บ้าน | เรียนรู้ไม่มีวันหยุด กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าสนใจ
1343
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (2) : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้
609
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
14862
หลากหลายการเรียนรู้สำหรับวัยเก๋า
1094

Pages: 1 2 3 4 5 6 Next