OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Element is not found

ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

5 แหล่งเรียนรู้สาธารณะน่าสนใจรอบโลก
805
ฟัง เรียน รู้ กับ 5 PODCAST น่าสนใจ
577
ปัจจัยสี่ | นวัตกรรม ธุรกิจ และการปรับตัวที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด19
791
เรียนรู้จากที่บ้าน | เรียนรู้ไม่มีวันหยุด กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าสนใจ
1194
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (2) : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้
518
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
10614
หลากหลายการเรียนรู้สำหรับวัยเก๋า
871
แหล่งเรียนรู้และเครื่องมือการเรียนรู้อื่นๆ สำหรับผู้สูงวัย
1369
Digilearn is Now | เรียนรู้ สู่โอกาส
13080

Pages: 1 2 3 4 5 Next