OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Element is not found

ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

เติมความรู้ กับ 5 Digital Library
68
รู้จัก Bitcoin
222
ต่อยอดไอเดียจากภูมิปัญญาท้องถิ่น | งานย้อมสีธรรมชาติ
240
5 แหล่งเรียนรู้สาธารณะน่าสนใจรอบโลก
1117
ฟัง เรียน รู้ กับ 5 PODCAST น่าสนใจ
753
ปัจจัยสี่ | นวัตกรรม ธุรกิจ และการปรับตัวที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด19
1381
เรียนรู้จากที่บ้าน | เรียนรู้ไม่มีวันหยุด กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าสนใจ
1501
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล (2) : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้
710
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
17346

Pages: 1 2 3 4 5 6 Next