OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Element is not found

ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

ต่อยอดไอเดียอาชีพและธุรกิจจากเทรนด์แนวคิดรักษ์โลก
25
เล่น เรียนรู้ พัฒนาทักษะ กับ 10 แพล็ตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเด็ก
62
รู้จัก Generation Alpha : รุ่นใหม่วัยเยาว์ผู้กำหนดอนาคต
79
10 เทรนด์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
109
รวมมิตร ช่องทางออนไลน์ต่อยอดองค์ความรู้และประกอบอาชีพ
176
เติมความรู้ กับ 5 Digital Library
325
รู้จัก Bitcoin
372
ต่อยอดไอเดียจากภูมิปัญญาท้องถิ่น | งานย้อมสีธรรมชาติ
350
5 แหล่งเรียนรู้สาธารณะน่าสนใจรอบโลก
1395

Pages: 1 2 3 4 5 6 Next