OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ปฏิทินกิจกรรม

พบกับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เพื่อกระตุกต่อมคิดตลอดทั้งปี 2560มกราคม

ไม่มีกิจกรรม

กุมภาพันธ์

ไม่มีกิจกรรม

กรกฎาคม

ไม่มีกิจกรรม

สิงหาคม

ไม่มีกิจกรรม

กันยายน

ไม่มีกิจกรรม

ตุลาคม

ไม่มีกิจกรรม

พฤศจิกายน

ไม่มีกิจกรรม

ธันวาคม

ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
27 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2560

มาร่วมติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียนกับ 2 แคมป์

สถานที่: อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
13 - 16 เมษายน 2560
เวลา: 11.00 – 17.00 น.

เทศกาลสงกรานต์บานตะไท 2560

สถานที่: ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
14 เมษายน - 25 มิถุนายน 2560

มิวเซียมสยามมินิ ตอน "ไท้ย ไทย"

สถานที่: เซ็นทรัล พลาซ่า เวสท์เกต/ เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม9/ เซ็นทรัล พลาซ่า บางนา
รายละเอียดเพิ่มเติม