OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ปฏิทินกิจกรรม "กระตุกต่อมคิด"

นิตยสาร OKMD

The Knowledge vol.7

 • การจัดการความรู้ : จับต้องยาก แต่จัดการได้
 • จัดการความรู้...สู่ชุมชน
 • ถอดรหัสกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชนเกษตรกร
 • กระดูกสันหลัง 4.0
 • รวมมิตรข้อมูลสถิติด้านการเกษตร
 • อนาคตของการจัดการความรู้
 • ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหา
 • OKMD กับการถ่ายทอดทักษะ KM สู่ชุมชน
 • 5 แพลตฟอร์มจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล
 • รู้ทันโลกเทคโนโลยี พลิกธุรกิจรับโอกาสใหม่
 • Man of the Match

OKMD TV

StartUp Please Ep.17 : กำลังใจคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีกำลังเข้มแข็ง ก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไป

PLAY

Brain-Based Learning สอนอย่างไร ให้สมองอยากเรียน

ศูนย์ความรู้กินได้

คิดให้ไกล ไปให้เร็ว OKMD The Knowledge Talk

เทรนด์ต่างๆ นั้น หมายถึง “โอกาส” ความลับอุตสาหกรรม เทรนด์ไม่ใช่ประเด็น “โอกาส” ต่างหากเทรนด์เป็นเพียงแค่หนทางสู่จุดหมาย นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าความสำเร็จคำว่า “เทรนด์” และ “โอกาส” จึงเป็นที่มาของ “OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว”โดย OKMD ได้คัดเลือก 4 เทรนด์ที่เป็นที่มาของโครงการในการสร้างมูลค่าให้แก่สังคมไทย อ่านเพิ่มเติม