คิดให้ไกล ไปให้เร็ว OKMD Forum

เทรนด์ต่างๆ นั้น หมายถึง “โอกาส” ความลับอุตสาหกรรม เทรนด์ไม่ใช่ประเด็น “โอกาส” ต่างหากเทรนด์เป็นเพียงแค่หนทางสู่จุดหมาย นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าความสำเร็จคำว่า “เทรนด์” และ “โอกาส” จึงเป็นที่มาของ “OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว”

The Technopreneur เปลี่ยน "อากาศ" ให้เป็น "โอกาส" ที่จะมานำเสนอโอกาสจากเทรนด์โลก "ดิจิทัล"

อ่านเพิ่มเติม

The Technopreneur เป็นเทคโนเพอร์เนอร์วันนี้ เปลี่ยน "อากาศ" ให้เป็น "โอกาส"

อ่านเพิ่มเติม

Green Means Business | ธุรกิจสีเขียวครองโลก

อ่านเพิ่มเติม

Welcome to 2025: Aged Society | ยินดีต้อนรับสู่ปี 68: "สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์"

อ่านเพิ่มเติม

1 คลิ๊ก สร้างโอกาสใหม่…พลังไซเบอร์เวิลด์ ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจบริการเปี่ยมศักยภาพในยุคเปลี่ยนผัน

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะสร้างสรรค์: ปลุกฝันคนรุ่นใหม่ คว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของธุรกิจสร้างสรรค์

อ่านเพิ่มเติม

ปักธงธุรกิจสร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลในแดนมังกร โอกาสจากความเชื่อมโยงในภูมิภาคสาหรับคนไทยรุ่นใหม่: จีน

อ่านเพิ่มเติม

ก้าวสู่ AEC คว้าโอกาสไว้ อย่าให้ตกเทรนด์ โอกาสจากความเชื่อมโยงในภูมิภาคสาหรับคนไทยรุ่นใหม่: ประชาคมอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม