OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สมัครงาน


สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร. หรือ OKMD) และหน่วยงานภายใน : ศูนย์ สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TKpark) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วมงานกับองค์กรจำนวนหลายอัตรา หากท่านคิดว่าเป็นคนที่ใช่ และมีความสนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามที่แนบ


ประกาศรับสมัครงาน OKMD จำนวน 5 อัตรา | วันที่ 6 มีนาคม 2560
OKMD : คุณสุรัตนวดี เรืองศรี
โทร. 0 2105 6502 : www.okmd.or.th
ดาวน์โหลดรายละเอียด (pdf ขนาด 1680.39 KB)
ประกาศรับสมัครงาน TK park จำนวน 11 อัตรา | วันที่ 19 กันยายน 2559
TK park : คุณนิภาพร พุ่มกลั่น
โทร. 0 2264 5963 - 5 ต่อ 122 : www.tkpark.or.th
ดาวน์โหลดรายละเอียด (pdf ขนาด 3387.88 KB)
ประกาศรับสมัครงาน NDMI จำนวน 3 อัตรา | วันที่ 7 มีนาคม 2559
NDMI : คุณสุรัตนวดี เรืองศรี
โทร. 0 2105 6502 : www.ndmi.or.th
ดาวน์โหลดรายละเอียด (pdf ขนาด 1327.04 KB)

1 กรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่ สำนักงาน
ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf ขนาด 996 KB)


กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์