OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สมัครงาน

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร. หรือ OKMD) และหน่วยงานภายใน : ศูนย์ สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TKpark) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วมงานกับองค์กรจำนวนหลายอัตรา หากท่านคิดว่าเป็นคนที่ใช่ และมีความสนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามที่แนบ


ประกาศรับสมัครงาน TK park จำนวน 1 อัตรา | วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
TK park : คุณนิภาพร พุ่มกลั่น
โทร. 0 2264 5963 - 5 ต่อ 122 : www.tkpark.or.th
ดาวน์โหลดรายละเอียด (pdf ขนาด 1316.90 KB)

เอกสารดาวน์โหลด
ใบสมัคร (pdf ขนาด 712 KB)