ตู้ความรู้


OKMD Knowledge Festival

ภายในงานยังมีนิทรรศการในบรรยากาศ “พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21” กระตุ้นให้เกิดการนำความรู้และทักษะสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างโอกาสหรือใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง ผ่านรูปแบบการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

OKMD Forum

ทอล์คพิเศษเรื่อง “Fast Forward Digital Content Trends: The Ookbee Vision” กับคุณหมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้ง และ CEO พันล้าน แห่ง Ookbee

Brain-Based Learning

หนังสือ "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เริ่มจากการทรงเล่นและนำไปสู่พระอัจฉริยภาพรอบด้าน

ความรู้กินได้

น้ำหมักมูลสุกร เป็นปุ๋ยทางใบที่ทำให้พืชโดยเฉพาะข้าวมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพิ่มผลผลิตได้ดี ช่วยแก้ปัญหากลิ่นมูลสุกรจากฟาร์มหมูที่ไปรบกวนชุมชน
โดย ฐิติฌาภรณ์  พงศ์จันทร์

ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  คว้าโอกาสที่มาบนโลกยุคใหม่

Modern Thai Silk

โครงการไหมไทยร่วมสมัย เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมไหมไทยให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น


นิตยสาร OKMD

The Knowledge vol.3

  • WAY TO KNOWLEDGE 4.0
  • หนทางสู่การสร้าง KNOWLEDGE 4.0
  • ถอดรหัสความสำเร็จประเทศผู้นำด้านองค์ความรู้
  • ไขรหัสคนไทย 4.0 คุณพร้อมหรือยัง?
  • KNOWLEDGE 4.0:ความรู้คู่คุณ-น่ะ-ทำ
  • ความรู้ 4.0 เพื่อการต่อยอด พัฒนาและสร้างคุณค่าให้อาชีพ
  • 5 นวัตกรรมในโลกยุคใหม่
  • เทคโนโลยีกับสมอง...กระทบแน่ แต่ไม่แย่อย่างที่คิด
  • STEM EDUCATION การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ