ตู้ความรู้


OKMD Knowledge Festival

งานสัมมนารูปแบบใหม่ที่จะได้ถึงองค์ความรู้อย่างสนุกสนาน ผ่านประสบการณ์และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรชั้นนำ วันเสาร์ที่ 17 มิ.ย. 2560 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

OKMD Forum

ทอล์คพิเศษเรื่อง “Fast Forward Digital Content Trends: The Ookbee Vision” กับคุณหมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้ง และ CEO พันล้าน แห่ง Ookbee

Brain-Based Learning

หนังสือ "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เริ่มจากการทรงเล่นและนำไปสู่พระอัจฉริยภาพรอบด้าน

ความรู้กินได้

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์ อาหารหลักของคนไทยที่มาทำให้บริสุทธิ์ปลอดจากสารพิษเจือปน

ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

ปัจจุบันโลกเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในเรื่องของสภาวะแวดล้อมต่างๆ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก 

Modern Thai Silk

โครงการไหมไทยร่วมสมัย เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมไหมไทยให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น


นิตยสาร OKMD

The Knowledge Special Edition

  • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • การจัดการความรู้แบบยั่งยืนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • นวัตกรรมจากโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์ของชุมชน
  • 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับแนวทางพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
  • การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
  • แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • OKMD กับภารกิจการบริหารจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
  • 5 แหล่งเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • เคล็ดลับงานสร้างสรรค์ที่โลกตะลึง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ