ตู้ความรู้


OKMD Knowledge Festival

ชลากรณ์ ปัญญาโฉม ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ The Mask Singer   I can see your voice และ ปริศนาฟ้าแลบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัลทีวี บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน)

OKMD Forum

ทอล์คพิเศษเรื่อง “Fast Forward Digital Content Trends: The Ookbee Vision” กับคุณหมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้ง และ CEO พันล้าน แห่ง Ookbee

Brain-Based Learning

หนังสือ "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เริ่มจากการทรงเล่นและนำไปสู่พระอัจฉริยภาพรอบด้าน

ความรู้กินได้

ชุดไตเป็นเครื่องแต่งกายที่มีศิลปะ แสดงถึงความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวไตหรือชาวไทใหญ่

ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

สภาวะแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความผันผวนของสภาวะอากาศและการเกิดมลภาวะในหลากหลายรูปแบบ ล้วนเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก

Modern Thai Silk

โครงการไหมไทยร่วมสมัย เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมไหมไทยให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น


นิตยสาร OKMD

The Knowledge vol.5

  • Knowledge Tourism ท่องเที่ยวเชิงความรู้
  • ท่องเที่ยวไทย...พัฒนาอย่างไรให้ยั่งยืน?
  • นักท่องเที่ยว 4.0 เท่าทันข้อมูล เข้าถึงเทคโนโลยี
  • The Backpacking Millionaire
  • ต่อยอดการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
  • "ของฝาก-ของที่ระลึก" การท่องเที่ยวกินได้
  • Google Sightseeing แบบอย่างของ Tourism KM
  • "เที่ยวไปเรียนรู้ไป" ใน 5 เมืองน่าเรียนรู้รอบโลก
  • ปฏิทินท่องเที่ยว "ติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียน" 2560
  • ต้นแบบเมืองเศรษฐกิจฐานความรู้

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ