ตู้ความรู้


OKMD Knowledge Festival

งานสัมมนารูปแบบใหม่ที่จะได้ถึงองค์ความรู้อย่างสนุกสนาน ผ่านประสบการณ์และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรชั้นนำ วันเสาร์ที่ 17 มิ.ย. 2560 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

OKMD Forum

ทอล์คพิเศษเรื่อง “Fast Forward Digital Content Trends: The Ookbee Vision” กับคุณหมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้ง และ CEO พันล้าน แห่ง Ookbee

Brain-Based Learning

หนังสือ "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เริ่มจากการทรงเล่นและนำไปสู่พระอัจฉริยภาพรอบด้าน

ความรู้กินได้

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์ อาหารหลักของคนไทยที่มาทำให้บริสุทธิ์ปลอดจากสารพิษเจือปน

ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

การเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กช่วยกระตุ้นพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง

Modern Thai Silk

โครงการไหมไทยร่วมสมัย เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมไหมไทยให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น


นิตยสาร OKMD

The Knowledge vol.15

  • การเรียนรู้และการเล่นตามหลักการพัฒนาสมองกับการยกระดับศักยภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
  • แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
  • แนวคิดและทฤษฎีใหม่ในการส่งเสริมโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
  • สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง
  • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียนความสำเร็จของฟินแลนด์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่น
  • ความรู้ด้านสมองและการเล่นช่วยการทำงานและประกอบอาชีพได้อย่างไร
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเล่นและสนามเด็กเล่น

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ