ตู้ความรู้


OKMD Knowledge Festival

ภายในงานยังมีนิทรรศการในบรรยากาศ “พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21” กระตุ้นให้เกิดการนำความรู้และทักษะสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างโอกาสหรือใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง ผ่านรูปแบบการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

OKMD Forum

ทอล์คพิเศษเรื่อง “Fast Forward Digital Content Trends: The Ookbee Vision” กับคุณหมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้ง และ CEO พันล้าน แห่ง Ookbee

Brain-Based Learning

หนังสือ "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เริ่มจากการทรงเล่นและนำไปสู่พระอัจฉริยภาพรอบด้าน

ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  คว้าโอกาสที่มาบนโลกยุคใหม่

Modern Thai Silk

โครงการไหมไทยร่วมสมัย เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมไหมไทยให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น


นิตยสาร OKMD

The Knowledge vol.2

  • พลิก "เกม" สู่โอกาสใหม่ของเด็กไทย
  • การต่อยอดอาชีพด้านเกม
  • AR คืออนาคต
  • รวมมิตรตัวเลขเศรษฐกิจเกม
  • ทำมาหา(กิน)เกม
  • KREATIVE KOREA อุตสาหเกมสร้างสรรค์
  • E-SPORT เมื่อเกมไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ