OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ความรู้กินได้

ชุดความรู้กินได้ สามารถแบ่งได้เป็น 7 หมวดหมู่ ดังนี้

Box Set อาหารพื้นเมืองน่าน

Box Set อาหารพื้นเมืองน่าน จะตอบสนองกลุ่มคนรุ่นใหม่เมืองน่านที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย

อ่านเพิ่มเติม

ขนมงานบุญ เมืองน่าน

ขนมงานบุญเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ขนมแต่ละชนิดมีเรื่องราวความเป็นมา ความประณีตวิจิตรบรรจงในรูปลักษณ์  

อ่านเพิ่มเติม

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

ข้าวแต๋นเป็นขนมพื้นบ้านหรืออาหารว่างของชาวภาคเหนือในประเทศไทย ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นบ้าน

อ่านเพิ่มเติม

สารพัดเมนูแปรรูปเห็ด

เห็ดเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแต่มีอายุค่อนข้างสั้นจึงต้องแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

อ่านเพิ่มเติม

“ไม้เล่นได้” ของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของเล่นพื้นบ้านเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ภูมิปัญญา ของเล่นเป็นสื่อกลางที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา

อ่านเพิ่มเติม

ช่างตัดเสื้อไต

ชุดไตเป็นเครื่องแต่งกายที่มีศิลปะ แสดงถึงความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวไตหรือชาวไทใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

ช่างตัดชุดเกบาย่า

เคบาย่า (Kebaya) เป็นชุดที่แสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวสตูลที่ยังคงสืบทอดจนถึงปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย

อ่านเพิ่มเติม

งานปักลูกเดือยภูมิปัญญาบนผ้าทอกะเหรี่ยง

เสื้อปักลายลูกเดือยถือเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ ถึงแม้ไม่ได้เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงแต่คนในพื้นที่ก็จะใส่เสื้อกะเหรี่ยงร่วมในงานและพิธีสำคัญต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม


Pages: 1 2 3 4 5 6 Next

ศูนย์ความรู้กินได้