ปฎิทินกิจกรรม "กระตุกต่อมคิด"

นิตยสาร OKMD

The Knowledge vol.12

  • สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัล
  • ทิศทางการเรียนรู้ สร้างความเปลี่ยนแปลในอนาคต
  • 5 พื้นที่การเรียนรู้สาธารณะชั้นนำของโลก
  • เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
  • พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ขับเคลื่อนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในยุค Digital Distruption

OKMD TV

StartUp Please Ep.20 : บทสรุปข้อคิดดีๆจาก Startup รุ่นพี่ที่กำลังเติบโต

PLAY

Brain-Based Learning สอนอย่างไร ให้สมองอยากเรียน

ศูนย์ความรู้กินได้

คิดให้ไกล ไปให้เร็ว OKMD Forum

เทรนด์ต่างๆ นั้น หมายถึง “โอกาส” ความลับอุตสาหกรรม เทรนด์ไม่ใช่ประเด็น “โอกาส” ต่างหากเทรนด์เป็นเพียงแค่หนทางสู่จุดหมาย นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าความสำเร็จคำว่า “เทรนด์” และ “โอกาส” จึงเป็นที่มาของ “OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว”โดย OKMD ได้คัดเลือก 4 เทรนด์ที่เป็นที่มาของโครงการในการสร้างมูลค่าให้แก่สังคมไทย อ่านเพิ่มเติม