OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การเลี้ยงนกกระทา

2328 | 23 ธันวาคม 2559
นกกระทาญี่ปุ่นหรือนกคุ่มญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษเรียกว่า Japanese quail , Coturnix quail มีรูปร่างตัวอ้วนกลม ขนมีลายจุดสีน้ำตาล ขาว ทอง และดำ กระจายอยู่ทั่วตัว ปีกและหางสั้น บินได้เพียงระยะสั้นๆ หากินเมล็ดพืชและแมลงอยู่ตามพื้นดิน มีความยาวทั้งตัว 20 เซนติเมตร เป็นนกพื้นถิ่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ในปัจจุบันนกกระทาญี่ปุ่นนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจเพื่อใช้เนื้อและไข่ในการบริโภค
การเลี้ยงนกกระทามีข้อดีหลายประการ เช่น
  1. ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง
  2. ให้ผลตอบแทนเร็วมาก
  3. ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อย จึงใช้เงินทุนไม่มาก
  4. สามารถขยายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้
  5. เนื้อนกกระทาเป็นเนื้อคุณภาพดี สามารถประกอบอาหารได้หลากหลาย 
การเลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นต้องเริ่มจากการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดี สามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลานต่อไปได้ โดยพิจารณาจาก การเจริญเติบโต การให้ผลผลิตไข่ เป็นต้น และต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ได้แก่
  1. โรงเรือนและอุปกรณ์
  2. อาหาร
  3. การจัดการเลี้ยงดู
  4. การป้องกันรักษาโรค
  5. การตลาด
การเลี้ยงนกกระทา เลี้ยงง่าย เห็นผลเร็ว อายุ 45 วัน นกก็เริ่มไข่แล้ว กินอาหารไม่เปลือง เฉลี่ยตัวละ 20 กรัม/วัน จึงเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 3111.17 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

การเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค

การเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค

ต้นอ่อนพืชออร์แกนิค เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปลอดภัย รับประทานง่าย เป็นที่ต้องการของผู้รักสุขภาพ
ข้าวฮางปลอดสารพิษ

ข้าวฮางปลอดสารพิษ

คนในสังคมปัจจุบันหันมาดูแลเรื่องสุขภาพ ข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาของชาวอีสาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต วิตามินและแร่ธาตุ
หอมแดง

หอมแดง

หอมแดงเป็นพืชผักที่คนไทยนิยมนำมาใช้ปรุงอาหาร เป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงไทยแทบทุกชนิด  มีการใช้หอมแดงในอาหารไทยตำหรับต่างๆ มากมาย
มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

การปลูกมะเขือ 5 ชนิดในต้นเดียวโดยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบกิ่งนั้น

ศูนย์ความรู้กินได้