ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — โอกาส [x]
ผลการค้นหา 33 รายการ

New Gen | ต่อยอดไอเดีย

เพราะคนยุคใหม่คือกลุ่มคนที่มีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต ลองมาดูตัวอย่างไอเดียความคิด อาชีพ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่พร้อมตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในฐานะผู้บริโภค แรงงานตลาด และผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี เพราะคนยุคใหม่คือกลุ่มคนที่มีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต ลองมาดูตัวอย่างไอเดียความคิด อาชีพ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่พร้อมตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในฐานะผู้บริโภค แรงงานตลาด และผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี • LIFESTYLE วิถีชีวิต อาทิ บริการรับส่งซักรีดเสื้อผ้า โรงแรมที่ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่ม ทีวีออนดีมานด์ แอปพลิเคชันวางแผนการใช้บัตรเครดิต...

วาดเส้นทางชีวิตด้วยประสบการณ์ | POMME CHAN

... หรือคุณปอม-ธัชมาพรรณจันทร์จำรัสแสงที่ได้ฝากผลงานลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ไว้กับหลายแบรนด์ดังระดับโลก เดินหน้าหาโอกาส ย้อนกลับไปสมัยเป็นนักวาดภาพประกอบใหม่ๆ ยังไม่มีช่องทางในโลกออนไลน์มากขนาดนี้ การจะทำให้คนเห็นผลงานได้นั้น ...

เลือกงานด้วยใจ อยู่กับงานได้นาน | ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

... พ่อแม่ต้องการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงสวนทางกับทักษะที่โลกสมัยใหม่ต้องการนั่นเอง เริ่มต้นจากความชอบ ลงมือทำด้วยความรัก โอกาสในการประกอบอาชีพของคนรุ่นใหม่ยังมีอยู่เยอะแยะมหาศาล ปัญหาคือไม่ใช่เรื่องการหางานทำ ...

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อโลกขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การปรับตัวเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จที่คนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง มาดูทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี เต็มใจร่วมมือ 2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ...

Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง

การขยายตัวของความเป็นเมืองได้เกิดขึ้นทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในหลากมิติ เกิดโอกาสในการประกอบอาชีพและการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มาตอบสนองพฤติกรรมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนเมืองและการขยายตัวของความเป็นเมืองที่เกิดขึ้น ...

กลยุทธ์การทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ โดย K-Expert

... แตกต่างมากพอที่จะดึงดูดให้คนอื่นๆสนใจหรือไม่ คำแนะนำการทำธุรกิจจาก K-Expert สำหรับกลุ่มที่เพิ่มเริ่มทำธุรกิจ หรือ กำลังจะเริ่มต้น โอกาสในการจะขอสินเชื่อกับทางธนาคารจะยากมาก โอกาสที่ได้สินเชื่อแน่ๆส่วนใหญ่ คือ การเลือกทำแฟรนไซน์ ...

การเปลี่ยนการสื่อสาร คือ การเปลี่ยนวิธีคิด โดย ศุ บุญเลี้ยง

ศิลปิน นักเขียน นักบรรยาย ผู้สามารถสื่อสารเนื้อหาผ่านสารพัดสื่อได้อย่างน่าสนใจและเข้าถึงผู้คนในวงกว้าง ลองใช้ความคิด วางแผน เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เลือก “สิ่งที่ดีที่สุด” แต่เป็นการเลือก “สิ่งที่พอดีเหมาะสมที่สุด” ซึ่งคือหัวใจของการส่งต่อสารไปยังผู้อื่น การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ “การสื่อสาร” ในยุคปัจจุบัน มักมีใจความคลาดเคลื่อนกัน ทำให้เกิดเป็นความไม่เข้าใจกันเสมอๆ “ความรู้” แต่เดิมการมีความรู้เคยเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ที่มีความรู้มักเคยเป็นคนที่ถือครองอำนาจ แต่ปัจจุบันรูปแบบได้เปลี่ยนไปแล้วการมีความรู้ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างอีกต่อไป...

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การสื่อสารและร่วมมือทำงาน โดย เต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

ผู้กำกับหนุ่มที่น่าสนใจและมาแรงที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบัน ผลิตงานออกมาหลายชิ้น ซึ่งเปี่ยมไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ งานของเต๋อไม่ใช่แค่แตกต่าง มีความร่วมสมัยโดนใจและเป็นแรงบันดาลใจของวันรุ่นยุคใหม่จำนวนไม่น้อย ปมขัดแย้งในใจหนึ่งสำหรับคนทำงานศิลปะ คือ การเห็นว่าศิลปะกับมวลชนหรือกระแสหลักนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไปด้วยกัน ทำให้เกิดคำถามว่าการโปรโมทศิลปะผิดหรือไม่? หนังทุกเรื่องไปถึงหนึ่งร้อยล้านบาทได้จริงหรือเปล่า? ทั้งยังมีภาพจำว่าศิลปะเป็นของสูง ต้องไปดูที่พิพิธภัณฑ์...

ต่อยอด 5 ธุรกิจสร้างสรรค์สาขาอาหาร

... โดยธุรกิจอาหารถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และก็ยังมีช่องว่างทางการตลาดที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้โอกาสและความคิดสร้างสรรค์นำทางไปสู่ความสำเร็จ พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ...

9 ข้อควรปฏิบัติของพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่

เพราะโลกดิจิทัลขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว การเป็นพลเมืองบนสังคมออนไลน์ที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบและพร้อมสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ คือสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจและปฏิบัติ เพราะโลกดิจิทัลขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว การเป็นพลเมืองบนสังคมออนไลน์ที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบและพร้อมสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ คือสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจและปฏิบัติ 9 ข้อควรปฏิบัติของพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่ Digital Access สิทธิเท่าเทียมกันในการใช้อินเทอร์เน็ต Digital Commerce ซื้อขายออนไลน์แบบมีกติกา Digital Communication แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม...
Pages: Prev. 1 2 3 4 Next