ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — โอกาส [x]
ผลการค้นหา 33 รายการ

Digilearn is Now | เรียนรู้ สู่โอกาส

... นั้นมีการเติบโตไปอย่างก้าวกระโดด หรือช่องทางการเรียนรู้อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง วีดิทัศน์ สื่อสังคม เกม จึงนับเป็นโอกาสดีของคนรุ่นใหม่ในการเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้ นอกจากนี้การบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ยังเป็นแนวโน้มสำคัญในการนำมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในอนาคตอีกด้วย ...

เทรนด์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

... หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดสำหรับมวลชน (MOOCs) หรือช่องทางการเรียนรู้อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง วีดิทัศน์ สื่อสังคม เกม จึงนับเป็นโอกาสดีของคนรุ่นใหม่ในการเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้ Platform ออนไลน์ ที่มีความนิยม ...

World Friendly | รักษ์โลก โอกาส ความยั่งยืน

... เพื่อใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างสมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเหล่านี้ยังนำมาซึ่งโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายมากขึ้น เกิดการต่อยอดสร้างสรรค์ไอเดียและดำเนินธุรกิจที่จะอยู่ร่วมกันไปกับโลกได้อย่างยั่งยืน ...

World Friendly | ต่อยอดไอเดีย

เมื่อสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดรักษ์โลกจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจและอาชีพที่น่าจับตามอง มาดูไอเดียความคิด ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลากหลายแบบ รวมทั้งบริการใหม่ๆ ...

World Friendly | แนวคิดรักษ์โลกและโอกาสที่ตามมา

... วิกฤติด้านอาหาร พลังงาน และอื่นๆ รวมไปถึงแนวคิดรักษ์โลกของคนในสังคม แนวคิดรักษ์โลกกับโอกาสที่ตามมา การทำความเข้าใจกับ Mega Trend ที่สะท้อนถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ ...

World Friendly Overview | การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (3/3)

... ก็เป็นส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่มา : รายงานการศึกษาวิจัย ซีรีส์ความรู้ ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพหัวข้อ แนวคิดรักษ์โลกและโอกาสที่ตามมา(World Friendly) โดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ...

World Friendly Overview | การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (2/3)

... การย้ายถิ่นฐานและการเพิ่มขึ้นของประชากร สังคมเกษตรกรรมถูกเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรม ประชาชนต้องการโอกาสที่ดีทางการศึกษา ประชาชนต้องการระบบดูแลสุขภาพที่ได้มาตราฐาน ประชากรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ...

World Friendly Overview | การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (1/3)

สถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ด้านสังคมและการขยายออกของตัวเมือง ด้านทรัพยากรและภูมิอากาศ ได้ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรในโลก รวมถึงกิจกรรมที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1 2 3 สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมนั้น มีกลุ่ม Mega Trend ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจสีเขียว...

Thank God It’s Organic | ส่งต่อสุขภาพดี ด้วยวิถีออร์แกนิก

ธุรกิจอาหารออร์แกนิกที่พร้อมส่งต่อปิ่นโตสุขภาพดีถึงมือคนเมือง โดยใส่ใจในทุกกระบวนการตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบธรรมชาติที่ได้คุณภาพไร้สารเคมี และนำมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษ ส่งต่อด้วยวิธีการขนส่งแบบจักรยานช่วยลดโลกร้อน วิถีชีวิตที่ดีคือสุขภาพที่ดี “พวกเราเป็นกลุ่มเพื่อนที่รวมตัวกัน เพราะตระหนักถึงปัญหาการเจ็บป่วยของโรคคนเมืองที่เกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง เช่น ไมเกรน คลอเรสเตอรอล ภูมิแพ้ กรดไหลย้อน ออฟฟิศซินโดรม ยิ่งนับวันก็ยิ่งได้ยินคำว่า “มะเร็ง” บ่อยขึ้น จนต้องหยุดคิดกันว่าสาเหตุเกิดมากจากตรงไหน...

ส่อง โอกาส จาก การเรียนรู้

... รวมทั้งพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปด้วย ความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล ...
Pages: 1 2 3 4 Next