ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — คนรุ่นใหม่ [x]
ผลการค้นหา 25 รายการ

ส่อง โอกาส จาก การเรียนรู้

... รวมทั้งพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปด้วย ความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคล ...

Now Womenomics | สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง

... จะนำเสนอให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจพลังผู้หญิงที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทยเอง รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ที่เป็นความท้าทายในการทำธุรกิจและประกอบอาชีพของคนไทย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ใช้โอกาสเหล่านี้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการออกมาสนองตอบความต้องการของผู้หญิงกลุ่มต่างๆ ...

Now Learning | เปิดกว้างการเรียนรู้สู่อนาคต

... การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องส่งผลให้ความทันสมัยของความรู้มีอายุสั้นลง โลกแห่งการเรียนรู้ใบนี้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด คนรุ่นใหม่จึงต้องปรับตัวให้ทันรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น นอกจากคอยติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสาร ...

Now Urbanized | วิถีชีวิต เมือง โอกาส

แนวโน้มของการขยายตัวของความเป็นเมืองที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับประเทศจะนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เกิดโอกาสและความท้าทายจากการขยายตัวของความเป็นเมืองในแง่มุมต่างๆ แนวโน้มของการขยายตัวของความเป็นเมืองที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับประเทศจะนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เกิดโอกาสและความท้าทายจากการขยายตัวของความเป็นเมืองในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ในศตวรรษที่ 21 การเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในหลายมิติ...

Now Aging | ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา

... ตัวอย่างไอเดียการทำธุรกิจและอาชีพที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ พร้อมบทสัมภาษณ์แนวคิดในการทำธุรกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงนี้

ใช้ชีวิตอย่างเข้าใจธรรมชาติ | อ.จุลพร นันทพานิช

... และสุขภาพใจจากการให้ความหมายที่ยิ่งใหญ่กับธรรมชาติ” อยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน “ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมกันมาก เพราะเริ่มมองเห็นความเป็นไปของโลกในปัจจุบัน ...

Now and Trend | จับเทรนด์ให้เป็นงาน

... ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบโดยตรงกับวิถีชีวิตของผู้คนบนโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย เราในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ต้องอาศัยอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนี้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงในหลายมิติ ...

NEW GEN IS NOW | คนรุ่นใหม่คือพลังแห่งอนาคต

คนรุ่นใหม่ หรือที่เรียกกันว่า Gen Y เป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมหาศาลบนโลกนี้ ซึ่งนิยามโดยรวมมีลักษณะที่คล้ายกันอยู่ ...

Digital Now Loading | เชื่อมต่อไอเดียยุคดิจิทัล

เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของพวกเราจนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเสียแล้ว คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียบ่อยขึ้นและนานขึ้นในทุกๆ วัน ...

IceDEA | สร้างสรรค์ไอเดียให้ไอศกรีม

เมื่อทุเรียนสามารถรับประทานได้ทั้งเปลือกและเม็ด แถมยังเย็นชื่นใจ เพราะได้ถูกนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างออกไปในรูปของไอศกรีมที่มีทุเรียนเป็นวัตถุดิบหลักและแต่งเติมเสริมรสชาติสีสันอื่นๆอย่างชาเขียวและอัลมอนด์จนดูคล้ายกับของจริง เมื่อทุเรียนสามารถรับประทานได้ทั้งเปลือกและเม็ด แถมยังเย็นชื่นใจ เพราะได้ถูกนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างออกไปในรูปของไอศกรีมที่มีทุเรียนเป็นวัตถุดิบหลักและแต่งเติมเสริมรสชาติสีสันอื่นๆอย่างชาเขียวและอัลมอนด์จนดูคล้ายกับของจริง และไอศกรีมทุเรียนนี้เองคือเมนูสร้างสรรค์ใหม่ล่าสุดจากร้าน...
Pages: Prev. 1 2 3 Next