ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — คนรุ่นใหม่ [x]
ผลการค้นหา 25 รายการ

Digilearn is Now | เรียนรู้ สู่โอกาส

... ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งรูปแบบการศึกษาแบบเก่าอาจไม่สามารถรองรับการสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ตลอดชีวิตได้อีกต่อไป ผู้ประกอบอาชีพต้องปรับตัวและพร้อมเรียนรู้ใหม่อยู่เสมอ ...

เทรนด์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ ...

World Friendly | รักษ์โลก โอกาส ความยั่งยืน

... หนังสือเล่มเล็ก Now World-Friendly : รักษ์โลก โอกาส ความยั่งยืน เล่มนี้จะมีส่วนช่วยจุดประกายความคิดของคนรุ่นใหม่ ให้มองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างสรรค์อาชีพ ต่อยอดไอเดียหรือธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ ...

World Friendly | ต่อยอดไอเดีย

เมื่อสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดรักษ์โลกจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจและอาชีพที่น่าจับตามอง มาดูไอเดียความคิด ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลากหลายแบบ รวมทั้งบริการใหม่ๆ ที่จะตอบโจทย์การดำรงชีวิตของคนในยุคนี้ เมื่อสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดรักษ์โลกจึงเป็นโอกาสทางธุรกิจและอาชีพที่น่าจับตามอง มาดูไอเดียความคิด ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลากหลายแบบ รวมทั้งบริการใหม่ๆ ที่จะตอบโจทย์การดำรงชีวิตของคนในยุคนี้ Lifestyle ไลฟ์สไตล์ อาทิ ของใช้ในชีวิตประจำวันที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...

World Friendly | แนวคิดรักษ์โลกและโอกาสที่ตามมา

... ทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความเชื่อและพฤติกรรมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป รวมถึงแนวโน้มอาชีพที่จะเกิดขึ้น เพื่อการเตรียมพร้อมของคนรุ่นใหม่ให้สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแนวคิดที่เลือกใช้ชีวิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั้นจะช่วยให้เราเติบโตไปพร้อมกับโลกได้อย่างสมดุลมีแนวโน้มการเกิดโอกาสทางธุรกิจ ...

World Friendly Overview | การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (3/3)

สถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ด้านสังคมและการขยายออกของตัวเมือง ด้านทรัพยากรและภูมิอากาศ ได้ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรในโลก รวมถึงกิจกรรมที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1 2 3 3. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรและภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรแ ละเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมทั้ง น้ำ อาหาร ที่ดินทำกินและพลังงาน เป็นต้น สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรและภูมิอากาศมีผลต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ...

World Friendly Overview | การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (2/3)

สถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ด้านสังคมและการขยายออกของตัวเมือง ด้านทรัพยากรและภูมิอากาศ ได้ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรในโลก รวมถึงกิจกรรมที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1 2 3 2. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและการขยายออกของตัวเมือง การเปลี่ยนแปลงด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน และการขยายออกของตัวเมือง ส่งผลกระทบต่อความต้องการด้านสาธารณูปโภค ระบบนิเวศ นโยบายการบริหารแหล่งทรัพยากร เป็นต้น สาเหตุการเติบโตของพื้นที่เมือง การย้ายถิ่นฐานและการเพิ่มขึ้นของประชากร...

World Friendly Overview | การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (1/3)

สถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ด้านสังคมและการขยายออกของตัวเมือง ด้านทรัพยากรและภูมิอากาศ ได้ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรในโลก รวมถึงกิจกรรมที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1 2 3 สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมนั้น มีกลุ่ม Mega Trend ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจสีเขียว...

Thank God It’s Organic | ส่งต่อสุขภาพดี ด้วยวิถีออร์แกนิก

ธุรกิจอาหารออร์แกนิกที่พร้อมส่งต่อปิ่นโตสุขภาพดีถึงมือคนเมือง โดยใส่ใจในทุกกระบวนการตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบธรรมชาติที่ได้คุณภาพไร้สารเคมี และนำมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษ ส่งต่อด้วยวิธีการขนส่งแบบจักรยานช่วยลดโลกร้อน วิถีชีวิตที่ดีคือสุขภาพที่ดี “พวกเราเป็นกลุ่มเพื่อนที่รวมตัวกัน เพราะตระหนักถึงปัญหาการเจ็บป่วยของโรคคนเมืองที่เกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง เช่น ไมเกรน คลอเรสเตอรอล ภูมิแพ้ กรดไหลย้อน ออฟฟิศซินโดรม ยิ่งนับวันก็ยิ่งได้ยินคำว่า “มะเร็ง” บ่อยขึ้น จนต้องหยุดคิดกันว่าสาเหตุเกิดมากจากตรงไหน...

คนรุ่นใหม่ ทักษะหลากหลาย ฉายแววในเวทีโลก

“เราจะทำสิ่งที่ชอบให้ทำเงินหรือเป็นอาชีพที่เราภูมิใจทุกวันได้อย่างไร” สองสาวไทยระดับนานาชาติจะมากระเทาะทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นและเทคนิคแสนง่ายเหมือน “เส้นผมบังภูเขา” ให้ฟัง "เราจะทำสิ่งที่ชอบให้ทำเงินหรือเป็นอาชีพที่เราภูมิใจทุกวันได้อย่างไร" หนึ่งในคำถามยอดฮิตของคนทุกวัย ไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นที่สงสัย แต่ผู้ใหญ่หลายคนยังหาทางออกให้กับความฝันของตัวเองไม่ได้แม้จะล่วงเข้าวัยเกษียณแล้ว คำตอบถูกเฉลยอย่างแจ่มชัดเมื่อสองสาวไทยที่เปล่งประกายในระดับนานาชาติพร้อมใจกันมากระเทาะทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นให้ทุกคนได้รู้...
Pages: 1 2 3 Next