ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — การเรียนรู้ [x]
ผลการค้นหา 73 รายการ

Brain-Based Learning (BBL) การป้องกันและแก้ปัญหา “แม่วัยใส”

การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองใช้ในการพัฒนาอนาคตของชาติและแก้ปัญหา “แม่วัยใส” ” ในสังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน ...

การสร้างเยาวชนของชาติ เพื่อตอบโจทย์อนาคต

... จากผลการวัดการศึกษาของไทยเรายังด้อยกว่าชาติอื่น ดังนั้นจึงต้องพัฒนาคนตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ทั้งการเลี้ยงดู อาหาร การศึกษา ซึ่งรวมไปถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะตลอดชีวิต เพราะโลกปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆ ...

Brain-Based Learning (BBL) กับการแก้ปัญญาสังคม

... ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และอนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง โดย รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ...

สนามเด็กเล่นตามหลัก Brain-Based Learning (BBL) : แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาท

... แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาท เป็นเวทีเสวนาวิชาการที่จัดขึ้นในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “10 ปี การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning: BBL)” เวทีเสวนา เรื่อง สนามเด็กเล่นตามหลัก BBL : แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาท ...

Brain-Based Learning (BBL) กับการพัฒนาอนาคตของชาติ

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านโครงสร้างและการทำงานของสมอง เหมาะสมกับทุกช่วงวัย ...

วันเด็กแห่งชาติ 2560

งานวันเด็กแห่งชาติ 2560 ในบูธ okmd ณ ทำเนียบรัฐบาล ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ดินแดนแห่งความสุขตามศาสตร์พระราชา” สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ร่วมออกบูธกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ภายใต้หัวข้อ“ดินแดนแห่งความสุขตามศาสตร์พระราชา”

V A R K การเรียนรู้แบบไหน … สไตล์คุณ

คุณเคยทราบหรือไม่ว่าบุตรหลานของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองชอบการเรียนรู้แบบไหน? จริงอยู่ ที่เราทุกคนเรียนรู้ผ่านอายตนะ 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่ว่าข้อมูลจะมาในรูปแบบใด ...

เปิดสมองไปกับวิธีการเรียนรู้ในโลกใหม่ โดย Dr. Pasi Sahlberg

... ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาของรัฐบาลฟินแลนด์ และเป็นนักวิจัยรับเชิญแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มาร่วมถอดรหัสวิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ว่าทุกวันนี้การศึกษาของมนุษย์น่าตื่นตาขนาดไหน New Learning Skills in the Dynamic World : ...

สัมมนา ”วิกฤติปฐมวัย กระทบอนาคตของชาติ”

... สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาและขยายแนวคิดตามหลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง เมือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานการเรียนรู้ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ...

เล่น : สำคัญอย่างไร

สำหรับเด็กปฐมวัย “เล่น คือ เรียน” สนามเด็กเล่น BBL “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” เป็นพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพและกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนานและเติบโตอย่างสมวัย เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนานและเติบโตอย่างสมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย “เล่น คือ เรียน” สนามเด็กเล่น BBL “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” เป็นพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพและกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนานและเติบโตอย่างสมวัย
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 8 Next