ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — การศึกษา [x]
ผลการค้นหา 61 รายการ

เลี้ยงลูกตามหลัก BBL

รู้จักกับหลักการ BBL หรือ Brain-Based Learning สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป ทำความรู้จักกับหลักการ BBL หรือ Brain-Based Learningg ผ่านการพูดคุยกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้ความเห็นกับตัวอย่างสถานการณ์จำลอง และคำถามจากผู้ปกครองตัวจริงเสียงจริง
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7