OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

“ก่อร่างสร้างฝัน สู่เมืองเศรษฐกิจความรู้ลำปาง 4.0”

1550 | 8 พฤษภาคม 2560
“ก่อร่างสร้างฝัน สู่เมืองเศรษฐกิจความรู้ลำปาง 4.0”
เมืองเศรษฐกิจความรู้จังหวัดลำปางในการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์นั้น สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) เห็นความสำคัญของการพัฒนาระดับพื้นที่ โดยจังหวัดลำปางซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคเหนือและมีความสมบูรณ์ของทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรร ม นับเป็นพื้นที่หนึ่งที่ OKMD ได้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้สาธารณะ ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง จึงเหมาะสมจัดทำเป็นต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายความรู้ เพื่อให้องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ และประชาชน สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล องค์ความรู้ และภูมิปัญญาที่มีอยู่ ในการสร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับมูลค่าของสินค้า/บริการและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวลำปาง รวมทั้งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยว ไปพร้อมๆ กับการสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น หรือกล่าวได้ว่า การพัฒนาจังหวัดลำปางให้เป็น “เมืองเศรษฐกิจความรู้” จะมีผลดีทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และสามารถใช้เป็นแบบอย่างสำหรับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

ดาวน์โหลดกำหนดการ “ก่อร่างสร้างฝัน สู่เมืองเศรษฐกิจความรู้ลำปาง 4.0” (pdf ขนาด 416 KB)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกิจกรรม “ก่อร่างสร้างฝัน สู่เมืองเศรษฐกิจความรู้ลำปาง 4.0” (pdf ขนาด 3,072 KB)

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิป "ของดีบ้านฉัน"

สรุปข้อมูลการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ  เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญา ผ่านมุมมองใหม่ 
okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

okmd ส่งมอบความสุข ความสนุกสนานพร้อมกิจกรรม และของขวัญมากมาย ให้แก่น้องๆ โรงเรียนปลูกจิต เครือข่ายโครงการขยายผลสนามเด็กเล่น okmd 
OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ขานรับเสียงเรียกร้องจากเยาวชนนอกพื้นที่ EEC พร้อมหนุนเยาวชนในพื้นทีใกล้เคียง

OKMD ประเดิมโครงการนำร่องกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย  และขยายผลต่อเนื่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง 
สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

สนามเด็กเล่น OKMD…เปลี่ยนพื้นที่เล่น เป็นพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์

"เพราะการเล่นคือการเรียนรู้" OKMD จึงเน้นให้น้องๆ ได้เรียน รู้ เล่น ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning: BBL) 

ข่าวและกิจกรรม