OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

“ก่อร่างสร้างฝัน สู่เมืองเศรษฐกิจความรู้ลำปาง 4.0”

904 | 8 พฤษภาคม 2560
“ก่อร่างสร้างฝัน สู่เมืองเศรษฐกิจความรู้ลำปาง 4.0”
เมืองเศรษฐกิจความรู้จังหวัดลำปางในการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์นั้น สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) เห็นความสำคัญของการพัฒนาระดับพื้นที่ โดยจังหวัดลำปางซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคเหนือและมีความสมบูรณ์ของทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรร ม นับเป็นพื้นที่หนึ่งที่ OKMD ได้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้สาธารณะ ได้แก่ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง จึงเหมาะสมจัดทำเป็นต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายความรู้ เพื่อให้องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ และประชาชน สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล องค์ความรู้ และภูมิปัญญาที่มีอยู่ ในการสร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับมูลค่าของสินค้า/บริการและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวลำปาง รวมทั้งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยว ไปพร้อมๆ กับการสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น หรือกล่าวได้ว่า การพัฒนาจังหวัดลำปางให้เป็น “เมืองเศรษฐกิจความรู้” จะมีผลดีทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และสามารถใช้เป็นแบบอย่างสำหรับจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

ดาวน์โหลดกำหนดการ “ก่อร่างสร้างฝัน สู่เมืองเศรษฐกิจความรู้ลำปาง 4.0” (pdf ขนาด 416 KB)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบกิจกรรม “ก่อร่างสร้างฝัน สู่เมืองเศรษฐกิจความรู้ลำปาง 4.0” (pdf ขนาด 3,072 KB)

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

EEC Innovation Youth Camp จุดประกายแรงบันดาลใจเยาวชน

EEC Innovation Youth Camp จุดประกายแรงบันดาลใจเยาวชน

เมื่อวันที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มีเยาวชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความประทับใจในการจัดการเรียนการสอนของ EEC และ OKMD ได้แสดงตนเป็นจิตอาสา สมัครเป็นผู้ช่วยสอน หรือ TA (Teacher Assistant) 
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ครั้งที่ 2/2560

รอง นรม.พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์พระราชา”
OKMD เปิดสถาบัน YouTuber Academy แห่งแรกของไทย

OKMD เปิดสถาบัน YouTuber Academy แห่งแรกของไทย

ครั้งแรกในไทย – ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผอ.OKMD สำนักนายกฯ เป็นประธานเปิด YouTuber Academy แห่งแรกของไทย เพื่อสร้าง Video Content Creator รุ่นใหม่ โดยมีสาวน้อยร้อยล้านวิว พลอยชมพู และสิริลักษณ์ กิ่งก้าน จาก YouTube Thailand ร่วมงานด้วย 
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชน โดยความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชน โดยความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

สบร. ได้จัดทำบอร์ดความรู้ (Knowledge Board) ไปติดตั้งที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นสถานีนำร่อง

ข่าวและกิจกรรม