OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

4415 | 5 มิถุนายน 2560
การปลูกมะเขือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว สามารถทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ได้ แต่การปลูกมะเขือแต่ละชนิดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป จึงเกิดแนวคิดที่เรียนรู้และทดลองนำมะเขือชนิดต่างๆ 5 ชนิด ได้แก่ มะเขือพวง มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือยาว และมะเขือม่วง มารวมอยู่ในต้นเดียว โดยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบกิ่ง มีมะเขือพวงเป็นต้นแม่ พบว่ามะเขือทั้ง 5 ชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดี และสามารถสร้างรายได้ที่ดีกว่า เนื่องจากใช้พื้นที่น้อย มีประโยชน์ ตามวิถีพอเพียง เกษตรกรที่ปลูกมะเขือและประชาชนทั่วไปอาจนำไปเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

ขั้นตอนการปลูกมะเขือ 5 ชนิดในต้นเดียวมีดังนี้ 

  1. คัดเลือกต้นมะเขือพวงที่มีความสูงประมาณ 1 เมตร เพื่อใช้เป็นต้นแม่
  2. คัดเลือกพืชตระกูลมะเขืออีก 4 ชนิดที่มีอายุ 30 วันขึ้นไป เพื่อใช้เป็นกิ่งพันธุ์ เช่น มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือยาว และมะเขือม่วง
  3. คัดกิ่งที่มีความแข็งแรงจากต้นมะเขือที่คัดเลือกไว้ เพื่อใช้เป็นกิ่งพันธุ์นำมาเสียบยอด
  4. ใช้กรรไกรที่คมตัดกิ่งต้นมะเขือพวงที่คัดเลือกไว้ แล้วผ่ากลางลำต้นลึก 1.5 ซม.
  5. เฉือนกิ่งพันธุ์ต้นมะเขือ 4 ชนิด ให้เป็นลักษณะปากฉลาม
  6. เสียบกิ่งพันธุ์มะเขือ 4 ชนิดเข้ากับต้นมะเขือพวงที่เตรียมไว้
  7. ใช้เทปพันให้แน่น น้ำเข้าไม่ได้เพื่อป้องกันรอยต่อ
  8. การเสียบกิ่งมะเขือที่เรียบร้อย
การปลูกมะเขือ 5 ยอด นอกจากจะปลูกเพื่อเป็นอาหารแล้ว ยังสามารถนำไปจำหน่ายเป็นไม้ประดับได้อีกด้วย และทักษะในการเสียบยอดมะเขือสามารถนำไปใช้กับพืชตระกูลอื่นได้ เช่น พืชตระกูลส้ม พืชตระกูลกุหลาบ เพื่อผลิตสินค้าให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดได้กว้างขึ้นดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 5943.69 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

การเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค

การเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค

ต้นอ่อนพืชออร์แกนิค เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปลอดภัย รับประทานง่าย เป็นที่ต้องการของผู้รักสุขภาพ
ข้าวฮางปลอดสารพิษ

ข้าวฮางปลอดสารพิษ

คนในสังคมปัจจุบันหันมาดูแลเรื่องสุขภาพ ข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาของชาวอีสาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต วิตามินและแร่ธาตุ
หอมแดง

หอมแดง

หอมแดงเป็นพืชผักที่คนไทยนิยมนำมาใช้ปรุงอาหาร เป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงไทยแทบทุกชนิด  มีการใช้หอมแดงในอาหารไทยตำหรับต่างๆ มากมาย
มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

การปลูกมะเขือ 5 ชนิดในต้นเดียวโดยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบกิ่งนั้น

ศูนย์ความรู้กินได้