ปฎิทินกิจกรรม "กระตุกต่อมคิด"

นิตยสาร OKMD

The Knowledge Special Edition

  • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • การจัดการความรู้แบบยั่งยืนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • นวัตกรรมจากโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์ของชุมชน
  • 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับแนวทางพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
  • การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
  • แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • OKMD กับภารกิจการบริหารจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
  • 5 แหล่งเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • เคล็ดลับงานสร้างสรรค์ที่โลกตะลึง

OKMD TV

StartUp Please Ep.20 : บทสรุปข้อคิดดีๆจาก Startup รุ่นพี่ที่กำลังเติบโต

PLAY

Brain-Based Learning สอนอย่างไร ให้สมองอยากเรียน

ศูนย์ความรู้กินได้

คิดให้ไกล ไปให้เร็ว OKMD Forum

เทรนด์ต่างๆ นั้น หมายถึง “โอกาส” ความลับอุตสาหกรรม เทรนด์ไม่ใช่ประเด็น “โอกาส” ต่างหากเทรนด์เป็นเพียงแค่หนทางสู่จุดหมาย นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าความสำเร็จคำว่า “เทรนด์” และ “โอกาส” จึงเป็นที่มาของ “OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว”โดย OKMD ได้คัดเลือก 4 เทรนด์ที่เป็นที่มาของโครงการในการสร้างมูลค่าให้แก่สังคมไทย อ่านเพิ่มเติม