ปฎิทินกิจกรรม "กระตุกต่อมคิด"

นิตยสาร OKMD

The Knowledge vol.10

  • Decentralized Economy: เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นการขับเคลื่อนชุมชนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • 5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • Upcoming Decentralized Economy Events
  • คิดให้ทันโลก เมือง คิด ใหม่


OKMD TV

StartUp Please Ep.20 : บทสรุปข้อคิดดีๆจาก Startup รุ่นพี่ที่กำลังเติบโต

PLAY

Brain-Based Learning สอนอย่างไร ให้สมองอยากเรียน

ศูนย์ความรู้กินได้

คิดให้ไกล ไปให้เร็ว OKMD Forum

เทรนด์ต่างๆ นั้น หมายถึง “โอกาส” ความลับอุตสาหกรรม เทรนด์ไม่ใช่ประเด็น “โอกาส” ต่างหากเทรนด์เป็นเพียงแค่หนทางสู่จุดหมาย นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าความสำเร็จคำว่า “เทรนด์” และ “โอกาส” จึงเป็นที่มาของ “OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว”โดย OKMD ได้คัดเลือก 4 เทรนด์ที่เป็นที่มาของโครงการในการสร้างมูลค่าให้แก่สังคมไทย อ่านเพิ่มเติม