ปฎิทินกิจกรรม "กระตุกต่อมคิด"

นิตยสาร OKMD

The Knowledge vol.18

  • หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • "หุ่นยนต์" ผู้ช่วยหรือคู่แข่ง
  • Robotics
  • คน vs หุ่นยนต์ การแข่งขันแห่งโลกอนาคต
  • ตัวเลขน่าสนใจเกี่ยวกับสมองกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรหุ่นยนต์น่าเรียน รองรับตลาดแรงงานในอนาคต
  • ถอดความสำเร็จของญี่ปุ่น "หุ่นยนต์" ช่วยเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
  • "วิชาหุ่นยนต์" ทักษะอาชีพแห่งอนาคต
  • OKMD กับการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์
  • 5 หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก

OKMD TV

StartUp Please Ep.20 : บทสรุปข้อคิดดีๆจาก Startup รุ่นพี่ที่กำลังเติบโต

PLAY

Brain-Based Learning สอนอย่างไร ให้สมองอยากเรียน

ศูนย์ความรู้กินได้

คิดให้ไกล ไปให้เร็ว OKMD Forum

เทรนด์ต่างๆ นั้น หมายถึง “โอกาส” ความลับอุตสาหกรรม เทรนด์ไม่ใช่ประเด็น “โอกาส” ต่างหากเทรนด์เป็นเพียงแค่หนทางสู่จุดหมาย นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าความสำเร็จคำว่า “เทรนด์” และ “โอกาส” จึงเป็นที่มาของ “OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว”โดย OKMD ได้คัดเลือก 4 เทรนด์ที่เป็นที่มาของโครงการในการสร้างมูลค่าให้แก่สังคมไทย อ่านเพิ่มเติม