ปฎิทินกิจกรรม "กระตุกต่อมคิด"

นิตยสาร OKMD

The Knowledge vol.15

  • การเรียนรู้และการเล่นตามหลักการพัฒนาสมองกับการยกระดับศักยภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
  • แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
  • แนวคิดและทฤษฎีใหม่ในการส่งเสริมโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
  • สนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง
  • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียนความสำเร็จของฟินแลนด์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่น
  • ความรู้ด้านสมองและการเล่นช่วยการทำงานและประกอบอาชีพได้อย่างไร
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเล่นและสนามเด็กเล่น

OKMD TV

StartUp Please Ep.20 : บทสรุปข้อคิดดีๆจาก Startup รุ่นพี่ที่กำลังเติบโต

PLAY

Brain-Based Learning สอนอย่างไร ให้สมองอยากเรียน

ศูนย์ความรู้กินได้

คิดให้ไกล ไปให้เร็ว OKMD Forum

เทรนด์ต่างๆ นั้น หมายถึง “โอกาส” ความลับอุตสาหกรรม เทรนด์ไม่ใช่ประเด็น “โอกาส” ต่างหากเทรนด์เป็นเพียงแค่หนทางสู่จุดหมาย นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าความสำเร็จคำว่า “เทรนด์” และ “โอกาส” จึงเป็นที่มาของ “OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว”โดย OKMD ได้คัดเลือก 4 เทรนด์ที่เป็นที่มาของโครงการในการสร้างมูลค่าให้แก่สังคมไทย อ่านเพิ่มเติม