ปฎิทินกิจกรรม "กระตุกต่อมคิด"

นิตยสาร OKMD

The Knowledge vol.5

  • Knowledge Tourism ท่องเที่ยวเชิงความรู้
  • ท่องเที่ยวไทย...พัฒนาอย่างไรให้ยั่งยืน?
  • นักท่องเที่ยว 4.0 เท่าทันข้อมูล เข้าถึงเทคโนโลยี
  • The Backpacking Millionaire
  • ต่อยอดการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
  • "ของฝาก-ของที่ระลึก" การท่องเที่ยวกินได้
  • Google Sightseeing แบบอย่างของ Tourism KM
  • "เที่ยวไปเรียนรู้ไป" ใน 5 เมืองน่าเรียนรู้รอบโลก
  • ปฏิทินท่องเที่ยว "ติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียน" 2560
  • ต้นแบบเมืองเศรษฐกิจฐานความรู้

OKMD TV

Startup Please Ep.2: เปลี่ยนโลกด้วย Startup!!!

PLAY

Brain-Based Learning สอนอย่างไร ให้สมองอยากเรียน

ศูนย์ความรู้กินได้

คิดให้ไกล ไปให้เร็ว OKMD Forum

เทรนด์ต่างๆ นั้น หมายถึง “โอกาส” ความลับอุตสาหกรรม เทรนด์ไม่ใช่ประเด็น “โอกาส” ต่างหากเทรนด์เป็นเพียงแค่หนทางสู่จุดหมาย นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าความสำเร็จคำว่า “เทรนด์” และ “โอกาส” จึงเป็นที่มาของ “OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว”โดย OKMD ได้คัดเลือก 4 เทรนด์ที่เป็นที่มาของโครงการในการสร้างมูลค่าให้แก่สังคมไทย อ่านเพิ่มเติม