ปฎิทินกิจกรรม "กระตุกต่อมคิด"

นิตยสาร OKMD

The Knowledge vol.6

  • Education Platform for Thailand 4.0
  • Homework Revolution บาลานซ์การบ้าน ขาเลาะเปลี่ยน ขาเรียนปลื้ม
  • ทิศทางธุรกิจการศึกษาไทย
  • 5 Edutainment for Everyday Learning
  • SIRIUS Model ต้นแบบศูนย์พัฒนาปัญญาเลิศ
  • Digital Knowledge Trends แนวการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
  • International Education Events You Don't Want to Miss
  • Blended Learning ชั่วโมงนี้ ดีที่สุด
  • การจัดการองค์ความรู้ มุ่งสู่ SMART FARMER
  • PLAY+LEARN = PLERN

OKMD TV

StartUp Please Ep.5 : Startup ทำอย่างไรให้เข้าตาผู้ลงทุน

PLAY

Brain-Based Learning สอนอย่างไร ให้สมองอยากเรียน

ศูนย์ความรู้กินได้

คิดให้ไกล ไปให้เร็ว OKMD Forum

เทรนด์ต่างๆ นั้น หมายถึง “โอกาส” ความลับอุตสาหกรรม เทรนด์ไม่ใช่ประเด็น “โอกาส” ต่างหากเทรนด์เป็นเพียงแค่หนทางสู่จุดหมาย นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าความสำเร็จคำว่า “เทรนด์” และ “โอกาส” จึงเป็นที่มาของ “OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว”โดย OKMD ได้คัดเลือก 4 เทรนด์ที่เป็นที่มาของโครงการในการสร้างมูลค่าให้แก่สังคมไทย อ่านเพิ่มเติม