ปฎิทินกิจกรรม "กระตุกต่อมคิด"

นิตยสาร OKMD

The Knowledge vol.8

 • ก่อร่างสร้างฝัน สู่ต้นแบบเมืองเศรษฐกิจความรู้ลำปาง
 • รวมมิตรตัวเลขฐานข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ลำปาง
 • แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่กับการขับเคลื่อนเมืองแห่งความรู้
 • ลำปางเส้นทาง HUB ความฮู้
 • ถอดรหัสองค์ความรู้บนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงความรู้ @ลำปาง
 • การท่องเที่ยวเชิงความรู้...พัฒนาลำปางอย่างไรไปสู่ความยั่งยืน?
 • 5 แหล่งเรียนรู้น่าสนใจในลำปาง
 • ลำปาง 4.0
 • ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี จังหวัดลำปาง ปี 2561
 • Lampang & Knowledge Cities A-Z
 • เมื่อต้องทำมาหากินในเมืองเศรษฐกิจความรู้
 • "เล่น เห็น โลก : ท้าทายอนาคต สร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศ"

OKMD TV

StartUp Please Ep.17 : กำลังใจคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีกำลังเข้มแข็ง ก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไป

PLAY

Brain-Based Learning สอนอย่างไร ให้สมองอยากเรียน

ศูนย์ความรู้กินได้

คิดให้ไกล ไปให้เร็ว OKMD Forum

เทรนด์ต่างๆ นั้น หมายถึง “โอกาส” ความลับอุตสาหกรรม เทรนด์ไม่ใช่ประเด็น “โอกาส” ต่างหากเทรนด์เป็นเพียงแค่หนทางสู่จุดหมาย นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าความสำเร็จคำว่า “เทรนด์” และ “โอกาส” จึงเป็นที่มาของ “OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว”โดย OKMD ได้คัดเลือก 4 เทรนด์ที่เป็นที่มาของโครงการในการสร้างมูลค่าให้แก่สังคมไทย อ่านเพิ่มเติม