ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — solution [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

เปิดสมองเพชร เพชร โอสถานุเคราะห์

... และงานศิลปะ เหมือนหรือต่าง กันอย่างไร เวลาผมคิดกลยุทธ์สำหรับการศึกษาจะออกมาในเชิงสร้างสรรค์ (Creative Solution) เช่นเดียวกับเวลาที่คิดให้โอสถสภา แต่สิ่งที่ต่างกันคือ ข้อมูลต่างๆ ผมจะหลับตาและคิดว่าผู้บริโภคคิดอย่างไร ...
Pages: 1