ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — design excelle award [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) ที่จะช่วยให้สินค้าหรือบริการมีความโดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เราเชื่อว่าธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จนับจากนี้ไป ต้องประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาสินค้าหรือบริการที่มีความโดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด บนพื้นฐานของการรับผิดชอบต่อสังคมและโลกใบนี้ ลองศึกษาจากประสบการณ์ของผู้ประกอบเหล่านี้แล้วคุณจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเศรษฐกิจและความคิดสร้างสรรค์ล้วนไม่ใช่เรื่องใหม่...
Pages: 1