ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ไหมไทยร่วมสมัย [x]
ผลการค้นหา 5 รายการ

ผ้าไหมต้นแบบและรายชื่อผู้ประกอบการ

โครงการไหมไทยร่วมสมัย เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ...

ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย

กิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) ภายใต้โครงการเพิ่ม มูลค่าของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ...

LOOKBOOK ไหมไทยร่วมสมัย

โครงการไหมไทยร่วมสมัย เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ...

ผศ.ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ และ พลพัฒน์ อัศวะประภา คู่หูกระตุกต่อมคิดกับการพัฒนาไหมไทยร่วมสมัย

... ชลชาติภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สองหัวเรือใหญ่ในโครงการพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) ของ OKMD กลับมองว่านี่เป็นโอกาสที่คนไทยจะได้หันกลับมามองตัวเอง ร่วมกับพัฒนาองค์ความรู้ ...

แนวทางการออกแบบไหมไทยร่วมสมัย สำหรับผู้ประกอบการ

... และนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งในเชิงธุรกิจ และในเชิงวิชาการสำหรับลูกค้าธุรกิจ การพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย ( Modern Thai Silk) เป็นโครงการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและใช้ผ้าไหมไทยให้สูงขึ้น ...
Pages: 1