ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ไม้ประดับ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

... การเสียบกิ่งมะเขือที่เรียบร้อย การปลูกมะเขือ 5 ยอด นอกจากจะปลูกเพื่อเป็นอาหารแล้ว ยังสามารถนำไปจำหน่ายเป็นไม้ประดับได้อีกด้วย และทักษะในการเสียบยอดมะเขือสามารถนำไปใช้กับพืชตระกูลอื่นได้ เช่น พืชตระกูลส้ม ...
Pages: 1