ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — แพทย์แผนไทย [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

ลูกประคบสมุนไพรสด

... และมีการนำมาแปรรูปหรือเป็นยารักษาโรคในรูปแบบแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น ลูกประคบสมุนไพรเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนำสมุนไพรมาใช้ในการบำบัดรักษาโรคของการแพทย์แผนไทย โดยใช้ควบคู่กับการนวดไทย ลูกประคบสมุนไพร คือ การนำสมุนไพรหลายชนิดมาห่อรวมกัน ...
Pages: 1