ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — เห็ดถั่ว [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

เส้นทางเห็ดโคนน้อย

เห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถั่วสามาถเพาะเลี้ยงได้ มีรสชาติใกล้เคียงกับเห็ดโคน โดย นางสาวศิรินภา ธงภักดี เห็ดโคนมีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ...
Pages: 1