ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — เพาะเห็ด [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

เส้นทางเห็ดโคนน้อย

... ตามวัสดุเพาะ ซึ่งเห็ดชนิดนี้มีรสชาติใกล้เคียงกับเห็ดโคนและสามารถเพาะเลี้ยงได้ ปัจจุบันการเพาะเห็ดชนิดนี้เริ่มมีการผลิตแบบโรงเรือน เพื่อต้องการผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการในท้องตลาด ...
Pages: 1