ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — เกษตร [x]
ผลการค้นหา 15 รายการ

ถั่วลิสง พืชหมุนเวียนสร้างรายได้

... ถั่วลิสงเป็นพืชที่เหมาะสมในการนำมาปลูกเป็นพืชหมุนเวียนหลังฤดูทำนา การส่งเสริม อาชีพการปลูกถั่วลิสง ให้แก่เกษตรกรในช่วงเวลาหลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวจะช่วยสร้างรายได้และสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกร ...

Box Set อาหารพื้นเมืองน่าน

Box Set อาหารพื้นเมืองน่าน จะตอบสนองกลุ่มคนรุ่นใหม่เมืองน่านที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบาย น่าน เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ มีวัฒนธรรมการกินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ นิยมปรุงอาหารจากพืชผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและสามารถเก็บได้จากรอบๆ บ้าน ปรุงอาหารหนึ่งครั้งต้องสามารถรับประทานได้อย่างน้อย 2 มื้อ จะต้องมีข้าวเหนียวทุกมื้อ รับประทานอาหารจากขันโตกและเป็นสำรับ ปัจจุบันพฤติกรรมการกินของคนเมืองน่านเปลี่ยนแปลงไป บางครอบครัวไม่ประกอบอาหารรับประทานเอง การซื้ออาหารตามสั่ง อาหารจานด่วน รวดเร็วและสะดวกสบายมากกว่า...

ข้าวแต๋นน้ำแตงโม

... มาเลเซียและไต้หวัน อีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์ เป็นการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2538 ปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศถึงร้อยละ ...

สารพัดเมนูแปรรูปเห็ด

... จึงต้องแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่เห็ดนั้นๆ และต่อยอดอาชีพการเพาะเห็ดของเกษตรกร การแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเกรียบเห็ด เห็ดสมุนไพร เห็ดสวรรค์ ลูกชิ้นเห็ด ...

การเลี้ยงปลาในนาข้าวในจังหวัดเชียงใหม่

ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่การผลิตด้านเกษตรยังมีผลิตภาพต่ำเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่ำ ...

การเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค

ต้นอ่อนพืชออร์แกนิค เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปลอดภัย รับประทานง่าย เป็นที่ต้องการของผู้รักสุขภาพ ต้นอ่อนพืชออร์แกนิค เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปลอดภัย รับประทานง่าย เป็นที่ต้องการของผู้รักสุขภาพ การเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิคใช้ต้นทุนต่ำ ใช้พื้นที่น้อย สร้างรายได้ในระยะเวลาอันสั้น สามารถทำได้ด้วยตนเองเพื่อบริโภคและจำหน่าย เหมาะที่จะเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน ประโยชน์ต่อสุขภาพของต้นอ่อนพืชออร์แกนิคแต่ละชนิดมีดังนี้ ต้นอ่อนทานตะวัน มีสาร GABA (gamma aminobutyric...

หอมแดง

... นอกเหนือจากการจำหน่ายเป็นวัตถุดิบในรูปของสดของแห้ง เช่น ข้าวเกรียบหอมแดง หอมเจียว หอมแดงป่น จะเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลผลิตการ เกษตร ต่อยอดจากการปลูกหอมแดง ทำให้อาชีพการปลูกหอมแดงของเกษตรกรทั้งแบบอาชีพหลักและอาชีพเสริมมีความมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น

เกลือสมุทร...ที่สมุทรสาคร

จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือสมุทร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 พบว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่มีการทำนาเกลือมากที่สุดในประเทศไทย ...

มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

... ชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดี และสามารถสร้างรายได้ที่ดีกว่า เนื่องจากใช้พื้นที่น้อย มีประโยชน์ ตามวิถีพอเพียง เกษตรกรที่ปลูกมะเขือและประชาชนทั่วไปอาจนำไปเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ...

มะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าวน้ำหอมถูกนำไปแปรรูปเป็นขนม ของว่าง เครื่องดื่ม เครื่องใช้ และอื่นๆ ทำให้มีความต้องการมะพร้าวน้ำหอมมาก มะพร้าวน้ำหอม เป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมในการบริโภคสดและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ตลอดจนใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ทำให้มีความต้องการมะพร้าวน้ำหอมในปริมาณสูงขึ้น มะพร้าวน้ำหอมของไทยเป็นการกลายพันธุ์มาจากมะพร้าวพันธุ์ต้นเตี้ยสีเขียวที่เรียกว่า หมูสีเขียว พื้นที่ที่เหมาะในการปลูกคือ ภาคกลาง โดยเฉพาะแถบอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวมทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ราชบุรี สมุทรสงคราม...
Pages: 1 2 Next