ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — อีเอ็ม [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

น้ำหมักมูลสุกรสร้างเงิน

... ยังส่งผลดีต่อระบบนิเวศอีกด้วย น้ำหมักมูลสุกร จัดเป็นน้ำหมักชีวภาพ หรือน้ำหมักจุลินทรีย์ หรืออีเอ็มชนิดหนึ่ง เกิดจากการย่อยสลาย มูลสุกรโดยการหมักในสภาพไร้อากาศ มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลเข้ม ...
Pages: 1