ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — อาชีพเสริม [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

น้ำหมักมูลสุกรสร้างเงิน

... การทำน้ำหมักมูลสุกรจึงเป็นการลดต้นทุนการเกษตร ลดการนำเข้าปุ๋ยเคมี สร้างรายได้ทั้งแบบอาชีพหลักและอาชีพเสริม นอกจากนี้ ยังแก้ปัญหากลิ่นมูลสุกรจากฟาร์มหมูอีกด้วย การทำน้ำหมักมูลสุกรทำได้ง่ายๆ ...
Pages: 1