ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — สิริมงคล [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

เครื่องจักสานล้านนาเสริมมงคล

... เป็นต้น และนอกเหนือไปจากนั้น วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ทำให้เครื่องจักสานบางชนิดสามารถเสริมสิริมงคลให้กับผู้ครอบครองอีกด้วย เช่น เครื่องจักสานรูปสัตว์มงคล เช่น ม้า ปลา นก เป็นต้น โดยจะทำเป้นเครื่องแขวนหรือติดไว้ในบ้านเรือน ...
Pages: 1