ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — สังคมสูงวัย [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

Aging Society ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา

... การทำความเข้าใจกับทิศทางและแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมและเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ สังคมสูงวัย โดยทั่วไปนิยามที่หลายหน่วยงานใช้กันเวลาพูดถึงผู้สูงอายุคือ คนที่มีอายุตั้งแต่ ...
Pages: 1