ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — สมุนไพร [x]
ผลการค้นหา 3 รายการ

หอมแดง

... เป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงไทยแทบทุกชนิด มีการใช้หอมแดงในอาหารไทยตำหรับต่างๆ มากมาย หอมแดงเป็นพืชผักและสมุนไพรที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยมานาน เพราะมีคุณสมบัติหลายประการที่เหมาะกับอาหารไทย เช่น ...

ลูกประคบสมุนไพรสด

สมุนไพรไทยจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ต่างประเทศค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคและมีหลายประเทศที่นำสมุนไพรไทยไปปลูกและทำการค้าขายแข่งกับประเทศไทย ...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สมุนไพรล้านนาเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น"

... (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ดำเนินการขยายผลความรู้กินได้ โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "สมุนไพรล้านนาเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น" โครงการขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ ...
Pages: 1