ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — สมุทรสาคร [x]
ผลการค้นหา 2 รายการ

เกลือสมุทร...ที่สมุทรสาคร

จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือสมุทร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 พบว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่มีการทำนาเกลือมากที่สุดในประเทศไทย รองลงมาคือจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม ...

มะพร้าวน้ำหอม

... พื้นที่ที่เหมาะในการปลูกคือ ภาคกลาง โดยเฉพาะแถบอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวมทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ราชบุรี สมุทรสงคราม สภาพแวดล้อมมีส่วนทำให้คุณภาพน้ำหอมคงความหอมอยู่ ...
Pages: 1