ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — สมองกับการเรียนรู้ [x]
ผลการค้นหา 68 รายการ

สมองเรียนรู้อย่างไร

“ความฉลาด” ของมนุษย์เกิดจากศักยภาพของสมองที่เรียนรู้ผ่านพัฒนาการด้านโครงสร้างและการเชื่อมโยงเครือข่ายใยประสาทจำนวนมหาศาล ศักยภาพของสมอง อวัยวะมหัศจรรย์ ถึงแม้ว่า สมองจะถูกเข้าใจว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่สุดในร่างกายมนุษย์มานานแล้ว แต่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งเริ่มเข้าใจความมหัศจรรย์ของสมองมนุษย์อย่างลึกซึ้งเมื่อช่วงปลายศตวรรษที่ 20 นี้เอง และสามารถให้คำอธิบายอย่างละเอียดว่า สมองมนุษย์ที่น่าทึ่งนี้มีการทำงานอย่างไร สมองมีการจัดระบบการทำงานที่ซับซ้อน และมีความยืดหยุ่นในการพัฒนาปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดีไม่น้อยไปกว่าอวัยวะใดๆ...

การเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยใช้หลักการ BBL

หลักการพัฒนาสมองใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน เสวนาเรื่อง “การเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยใช้หลักการ BBL” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ . ประเสริฐ บุญเกิด ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง และ ที่ปรึกษางานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ สบร . คุณสมควร ฉายศิลปรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัทซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้น จำกัด คุณเสรี ยกเลื่อน Senior supervisor บริษัทซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้น จำกัด คุณนันทพร...

เรื่องจริงสะกิดจอ: เรียนรู้สิ่งที่รัก รักในสิ่งที่เรียนรู้

เรียนรู้สิ่งที่รัก รักในสิ่งที่เรียนรู้ การเลี้ยงดูลูกวัย (7 - 10 ปี) ตามหลักการพัฒนาสมอง คลิปจากผู้ชมรายการ การเลี้ยงดูลูกวัย (7 - 10 ปี) ตามหลักการพัฒนาสมอง

เปิดโลกใบเล็ก สู่โลกกว้าง

เปิดโลกทัศน์ของเด็กให้กว้างขึ้นด้วยการนำเด็กไปรู้จักกับแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป เปิดโลกทัศน์ของเด็กให้กว้างขึ้นด้วยการนำเด็กไปรู้จักกับแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว เชื่อมโยงกับประสบการณ์น้อยนิดที่เด็กมีอยู่ แล้วขยายออกตามความสนใจของเด็ก...

หนูรู้จริงนะ

เมื่อสมองรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง จะนำไปสู่การปรับปรุงเติมแต่งแก้ไข หรือท้าทายให้เกิดการเรียนรู้ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองต้องการการตอบสนองทันที ผลที่ได้จากการลงมือทำทำให้เด็กเห็นถึงระดับความสามารถของตนเอง ดังนั้น...

เรื่องจริงสะกิดจอ: เรียนรู้ได้ดี เมื่อไม่รู้ตัว

เรียนรู้ได้ดี เมื่อไม่รู้ตัว การเลี้ยงดูลูกวัย (0 – 2 ปี) ตามหลักการพัฒนาสมอง คลิปจากผู้ชมรายการ การเลี้ยงดูลูกวัย (0 – 2 ปี) ตามหลักการพัฒนาสมอง

เรื่องจริงสะกิดจอ: อยากรู้จริง ต้องลองทำ

อยากรู้จริง ต้องลองทำ การเลี้ยงดูลูกวัย (3 - 6 ปี) ตามหลักการพัฒนาสมอง คลิปจากผู้ชมรายการ การเลี้ยงดูลูกวัย (3 - 6 ปี) ตามหลักการพัฒนาสมอง

อย่าปล่อยเด็กโดดเดี่ยวในจักรวาล

ต้องรู้เท่าทันและปรับตัวเพื่อเตรียมลูกให้รับมือกับสังคมปัจจุบันให้ทันท่วงที สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป พ่อแม่ส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ในสังคมเมื่อลูกเติบโตขึ้น แต่บ่อยครั้งที่เราหลงลืมไปว่าสังคมกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและแตกต่างกับสมัยที่พ่อแม่เป็นเด็กอย่างสิ้นเชิง...

ร่วมก๊วน ... ขบวนการเรียนรู้

การมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กอย่างมาก สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป เด็กไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่เต็มไปด้วยบริวารแวดล้อม ดังนั้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กอย่างมาก...

ความรอบรู้ ... อยู่ในบรรยากาศ

การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ย่อมช่วยให้สมองรับข้อมูลได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองเรียนรู้ทั้งในยามที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว เรียนรู้จากสิ่งที่สนใจและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ดังนั้นการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ย่อมช่วยให้สมองรับข้อมูลได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 Next