ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — สนามเด็กเล่น OKMD [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

สนามเด็กเล่น OKMD

... วัยเด็กเป็นวัยที่เด็กเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเป็นการเรียนรู้จากการเล่น การได้ลองทำ และมีประสบการณ์ตรง สนามเด็กเล่น OKMD เป็นสนามเด็กเล่นที่ใช้หลักการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง หรือ Brain - based Learning (BBL) ...
Pages: 1