ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ศูนย์ความรู้กินได้ [x]
ผลการค้นหา 39 รายการ

การท่องเที่ยว คาร์บอนต่ำ

การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอน หันมาศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ กินอยู่เรียบง่าย การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ คือ การท่องเที่ยวโดยลดการใช้พลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอน หันมาเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานหรือพายเรือ เพื่อสัมผัสชีวิตชุมชนที่ได้ไปเยี่ยมเยียน เปิดโอกาสให้ชีวิตได้ศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติและใช้ชีวิตให้ช้าลง กินอยู่เรียบง่าย ในการขับเคลื่อนรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวสนใจโดยอาศัยกลไกการตลาด จึงได้จัดทำต้นแบบเส้นทางการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดน่าน...

เส้นทางเห็ดโคนน้อย

เห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถั่วสามาถเพาะเลี้ยงได้ มีรสชาติใกล้เคียงกับเห็ดโคน โดย นางสาวศิรินภา ธงภักดี เห็ดโคนมีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมของผู้บริโภค แต่มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากเพาะเลี้ยงเองไม่ได้ เกิดตามธรรมชาติในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมเท่านั้น ส่วนเห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถั่วและมีชื่อเรียกอื่นๆ ตามวัสดุเพาะ ซึ่งเห็ดชนิดนี้มีรสชาติใกล้เคียงกับเห็ดโคนและสามารถเพาะเลี้ยงได้ ปัจจุบันการเพาะเห็ดชนิดนี้เริ่มมีการผลิตแบบโรงเรือน เพื่อต้องการผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการในท้องตลาด การส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคนน้อยน่าจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของชุมชน...

ยาดมสมุนไพร

โดย นันท์นภัส วันดี

การเลี้ยงนกกระทา

ปัจจุบันนกกระทาจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีการเลี้ยงเพื่อใช้เนื้อและไข่ในการบริโภค อีกทั้งมูลของนกกระทายังเป็นปุ๋ยที่ดีต่อพืชไร่ การเลี้ยงนกกระทาจึงได้รับการส่งเสริมเพื่อเป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงและมีความยั่งยืน นกกระทาญี่ปุ่นหรือนกคุ่มญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษเรียกว่า Japanese quail , Coturnix quail มีรูปร่างตัวอ้วนกลม ขนมีลายจุดสีน้ำตาล ขาว ทอง และดำ กระจายอยู่ทั่วตัว ปีกและหางสั้น บินได้เพียงระยะสั้นๆ หากินเมล็ดพืชและแมลงอยู่ตามพื้นดิน มีความยาวทั้งตัว 20 เซนติเมตร เป็นนกพื้นถิ่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออก...

ผักไฮโดรโปรนิกส์

การปลูกผักด้วยระบบ Hydroponics สามารถลดการใช้สารเคมี ช่วยกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชไปได้เกือบทั้งหมด ทำให้ได้ผักมีคุณภาพ ความสด กรอบอร่อย ปลอดสารพิษ การปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์เข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อประมาณ 10 ปีมาแล้ว โดยชาวไต้หวัน ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการคนไทยทำเป็นการค้าที่เรียกว่า "ผักลอยฟ้า" เพื่อแก้ปัญหาการปลูกผักในดิน ที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช ทำให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเอง นอกจากนี้การปลูกผักในดินยังต้องใช้น้ำมาก ต้องปรับสภาพดิน...

สบร. และ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมลงนาม MOU เพื่อขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ไปทั่วประเทศ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขยายผลแนวคิดศูนย์ความรู้กินได้ 22 พฤศจิกายน 2559 : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร....

ธุรกิจ ซัก อบ รีด

ร้านซัก อบ รีด เป็นธุรกิจบริการที่มีความต้องการสูงเพราะอำนวยความสะดวกและตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง (Urbanization) เมื่อวิถีชีวิตสังคมเมืองขยายตัว โอกาสของธุรกิจบริการก็เติบโตตามไปด้วย ผลวิจัยของศูนย์ธนาคารกสิกรไทยพบว่า ในปี 2560 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งส่วนภูมิภาคที่เป็นหัวเมืองทางเศรษฐกิจ และหัวเมืองรองทางเศรษฐกิจเช่น เชียงราย อุดรธานี ปราจีนบุรีอาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ภูเก็ต และสงขลา คาดว่าจะโตขึ้นถึง 4-5 % และจะขยายตัวต่อเนื่องหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...

ธุรกิจ Catering ขนมไทย

เมื่อวัฒนธรรมการกินโดนอิทธิพลต่างชาติครอบงำ คนส่วนใหญ่จึงหันไปนิยมอาหารหรือขนมต่างชาติ แต่ขนมไทยมีเสน่ห์ในตัว สามารถนำมาปรับรูปร่าง หน้าตา ให้ทันสมัย แปลกตา ใส่ไอเดียใหม่ๆ ลงไป จึงทำให้ธุรกิจ Catering ขนมไทยมีบทบาทในยุคปัจจุบัน ขนมไทยเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติที่มีชื่อเสียง แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนประณีตในการทำ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ วิธีการทำที่วิจิตรบรรจง พิถีพิถันเรื่องรสชาติ สีสัน ความสวยงาม กลิ่นหอม และมีรูปลักษณะชวนรับประทาน นอกจากนั้นยังแฝงความหมายที่เป็นมงคลไว้อย่างแนบเนียน...

การเลี้ยงต่อหัวเสือ

การเลี้ยงต่อหัวเสือเป็นอาชีพที่ใช้ต้นทุนต่ำ รายได้สูง และใช้ทักษะความรู้ที่สามารถเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นอาชีพเสริมที่สามารถทำควบคู่กับอาชีพหลักในการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ชุมชน ต่อหัวเสือเป็นแมลงมีพิษที่กินสัตว์เป็นอาหาร เช่น ตัวอ่อนแมลงอื่น ซากสัตว์ สร้างรังขนาดใหญ่เป็นรูปทรงกลม มักอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ พบได้ทุกภาคของประเทศไทย เมื่อโตเต็มวัยลำตัวมีสีดำแต้มด้วยสีเหลือง หรืออาจมีสีน้ำตาล ท้องมีแถบสีส้มปนเหลือง มีปีกสีน้ำตาลบางใส 2 คู่ มีเขี้ยวที่กางออกทางข้าง 2 ข้าง ประกอบด้วย เพศผู้ซึ่งเจริญมาจากไข่ที่ไม่ได้รับการผสม...
Pages: Prev. 1 2 3 4