ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ลูกมะพร้าว [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

มะพร้าวน้ำหอม

... ต้องทำให้ถูกต้องตั้งแต่การเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การคัดเลือกพันธุ์ เพาะชำ คัดเลือกหน่อ การปลูก ตลอดจนการดูแลรักษา เช่น สถานที่ปลูกมะพร้าวควรเป็นดินร่วน ฝนตกสม่ำเสมอ อุณหภูมิและแสงแดดเหมาะสม ผลที่ใช้ทำพันธุ์ควรโตได้ขนาด ...
Pages: 1