ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ลูกพร้าว [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

มะพร้าวน้ำหอม

... วุ้นที่ได้มีลักษณะเป็นก้อนหรือเยื่อเหนียว มีชื่ออื่นๆ ว่า วุ้นน้ำส้ม วุ้นน้ำสวรรค์ ลูกมะพร้าวหรือลูกพร้าว เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่น ตลาดกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ...
Pages: 1