ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — มะเขือเทศ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

... แต่การปลูกมะเขือแต่ละชนิดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป จึงเกิดแนวคิดที่เรียนรู้และทดลองนำมะเขือชนิดต่างๆ 5 ชนิด ได้แก่ มะเขือพวง มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือยาว และมะเขือม่วง มารวมอยู่ในต้นเดียว โดยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบกิ่ง ...
Pages: 1