ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ภาษาสร้างโอกาส [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

Brain-Based Learning (BBL) เรื่องใหม่ใกล้ตัว

... ก็อาจทำให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจเรื่อง “แบบรูป” (Pattern) ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น” ภาษาสร้างโอกาส... ไม่เชื่อ “ดูปากณัชชานะคะ” ณัฐสินี โกศลพิศิษฐ์ (คุณแม่เฮี้ยง) คุณแม่ของ ด.ญ....
Pages: 1