ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — พืชเศรษฐกิจ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

มะพร้าวน้ำหอม

... เครื่องดื่ม เครื่องใช้ และอื่นๆ ทำให้มีความต้องการมะพร้าวน้ำหอมมาก มะพร้าวน้ำหอม เป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมในการบริโภคสดและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ตลอดจนใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ...
Pages: 1