ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — พันธุ์มะเขือ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

... ใช้กรรไกรที่คมตัดกิ่งต้นมะเขือพวงที่คัดเลือกไว้ แล้วผ่ากลางลำต้นลึก 1.5 ซม. เฉือนกิ่งพันธุ์ต้นมะเขือ 4 ชนิด ให้เป็นลักษณะปากฉลาม เสียบกิ่งพันธุ์มะเขือ 4 ชนิดเข้ากับต้นมะเขือพวงที่เตรียมไว้ ใช้เทปพันให้แน่น น้ำเข้าไม่ได้เพื่อป้องกันรอยต่อ ...
Pages: 1