ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ผ้าปาเต๊ะ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

ช่างตัดชุดเกบาย่า

... เป็นชุดที่แสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวจังหวัดสตูลที่ยังคงสืบทอดจนถึงปัจจุบัน ชุดเคบาย่าได้รับอิทธิพลจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ผลิตจากผ้าปาเต๊ะ ประดับตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ ดิ้นแบบต่างๆ และลูกปัด การผลิตชุดเคบาย่าเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมสามารถสร้างรายได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ...
Pages: 1