ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ผ้าทอกะเหรี่ยง [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

งานปักลูกเดือยภูมิปัญญาบนผ้าทอกะเหรี่ยง

... มีการนำไหมประดิษฐ์มาดัดแปลงและตกแต่งลวดลายให้มีความทันสมัย แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนถึงความเชื่อของชนเผ่า ลวดลายบนผืนผ้าทอกะเหรี่ยง จะมีทั้งลวดลายที่มาจากการทอ การทอยกดอก การปักด้วยเส้นด้ายที่หลากสี การปักด้วยลูกเดือย ...
Pages: 1