ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ผลิตภัณฑ์ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

สบร. เผย 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวรุ่ง OTOP ไทย ในตลาดโลก | 27 มีนาคม 2558

... ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนา OTOP สร้างสรรค์สู่สากล” พร้อมเผยผลวิจัยแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ...
Pages: 1