ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ปุ๋ยอินทรีย์ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

น้ำหมักมูลสุกรสร้างเงิน

... ปุ๋ยเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศมีมูลค่าสูงขึ้นทุกปี รัฐบาลจึงสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น น้ำหมักมูลสุกร ซึ่งนอกจากลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีแล้ว ยังส่งผลดีต่อระบบนิเวศอีกด้วย ...
Pages: 1