ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

คนรุ่นใหม่ ทักษะหลากหลาย ฉายแววในเวทีโลก

... ซึ่งแต่ละวันจำเป็นต้องอ่านบทภาพยนตร์ต่างๆ ที่ส่งเข้ามา และรีเสิร์ชข้อมูลจำนวนมาก เมียม-ณัฐสินี กิจบุญชู นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์แห่งหอสังเกตการณ์ไลโก ชื่อของ "เมียม-ณัฐสินี กิจบุญชู" นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์สาววัย ...
Pages: 1