ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ธุรกิจ [x]
ผลการค้นหา 6 รายการ

กลยุทธ์การทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ โดย K-Expert

การทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ หรือเพียงแค่คิดว่าจะเริ่มทำ รวมถึงการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำ ...

สตาร์ทอัพธุรกิจ โอกาสสร้างได้อยู่ที่ตัวคุณ

4 ธุรกิจใหม่ของ 4 ต้นกล้า คนไทยรุ่นใหม่ที่อาศัยความฝัน และความคิดสร้างสรรค์เป็นจุดเริ่มต้น ...

เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) ที่จะช่วยให้สินค้าหรือบริการมีความโดดเด่น ...

เปิดสมองเพชร เพชร โอสถานุเคราะห์

... "ชายที่ไม่ใช่ผู้วิเศษ... แต่ไม่ธรรมดา" คนนี้ให้มากขึ้น "ลึกๆ แล้วเราคือศิลปิน แต่ถูกบังคับให้เรียน ด้านธุรกิจ สุดท้ายตัวตน ด้านศิลปะก็ต้องแสดงออกมา" คุณเพชรชอบเรียนวิชาอะไรและถนัดวิชา อะไรมากที่สุด ...

แนวทางการออกแบบไหมไทยร่วมสมัย สำหรับผู้ประกอบการ

... นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาวิเคราะห์และสังเคราะห์จนได้อัตลักษณ์ ของไหมไทย ข้อจำกัดการใช้ไหมไทย และโอกาสทางธุรกิจของไหมไทย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษา และนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งในเชิงธุรกิจ ...

จุดประกายคนรุ่นใหม่ ก้าวสู่ธุรกิจ OTOP สร้างสรรค์ | 23 มีนาคม 2558

... ที่มีความโดดเด่นทั้งรูปลักษณ์ คุณภาพ และประโยชน์การใช้งาน เป็นการเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในเชิงรุกมากขึ้น ทั้งนี้ สบร. ได้จัดสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ "จุดประกายคนรุ่นใหม่ ...
Pages: 1